ชื่อที่มีคำว่าพฤกษ์

          ชื่อที่มีคำว่า พฤกษ์  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   

  ชื่อผู้หญิงมีดังนี้  อาทิเช่น  

พฤกษา  (  Pruksa  )  แปลว่า  ต้นไม้  

พฤกษากานต์  (  Pruksakan  )  แปลว่า  ต้นไม้อันเป็นที่รัก  

พฤกษาทิพย์  (  Pruksatip  ,  Pruksathip  )  แปลว่า  ต้นไม้เป็นของเทวดา  

พฤกษาพรรณ  (  Pruksapan  )  แปลว่า  ต้นไม้งาม  

พฤกษาลดา  (  Pruksalada  )  แปลว่า  เชื้อสายต้นไม้  

ขจีพฤกษ์  (  Khajeepruk  )  แปลว่า  ต้นไม้เขียวสด  ,  ต้นไม้งาม  

ชไมพฤกษ์  (  Chamaipruk  )  แปลว่า  ต้นไม้ทั้งคู่  

ดุจพฤกษา  (  Dujpruksa  )  แปลว่า  เหมือนต้นไม้  

เครือพฤกษา  (  Kruapruksa  )  แปลว่า  เชื้อสายต้นไม้  

ประไพพฤกษ์  (  Prapaipruk  )  แปลว่า  ต้นไม้งาม  

เพ็ญพฤกษา  (  Penpruksa  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยต้นไม้  

พิมพ์พฤกษา  (  Pimpruksa  )  แปลว่า  รูปต้นไม้  

เพียงพฤกษา  (  Piangpruksa  )  แปลว่า  เหมือนต้นไม้  

ยลพฤกษา  (  Yonpruksa  ,  Yolpruksa  )  แปลว่า  มองดูต้นไม้  

เยาวพฤกษ์  (  Yaowapruk  )  แปลว่า  ต้นไม้อ่อน  ,  ต้นไม้งาม  

เรณูพฤกษา  (  Renoopruksa  )  แปลว่า  ละอองเกสรดอกไม้  

ลดาพฤกษ์  (  Ladapruk  )  เชื้อสายต้นไม้  

  ชื่อผู้ชายมีดังนี้  อาทิเช่น  

พฤษภ์  (  Prus ,  Pruk  )  แปลว่า  ราศีดาวรูปโค  ,  โค  

พฤกษ์  (  Pruk  )  แปลว่า  ต้นไม้  

พฤกษ์พงศ์  (  Prukpong  )  แปลว่า  เชื้อสายต้นไม้  

พฤกษ์พงษ์  (  Prukpong  )  แปลว่า  เชื้อสายต้นไม้  

พนาพฤกษ์  (  Panapruk  )  แปลว่า  ดงต้นไม้  

พนัสพฤกษ์  (  Panaspruk  )  แปลว่า  ป่าต้นไม้  

พุฒิพฤกษ์  (  Puttipruk  )  แปลว่า  ต้นไม้แห่งความเจริญ  

พัชรพฤกษ์  (  Patcharapruk  )  แปลว่า  ต้นไม้เพชร  

วนาพฤกษ์  (  Wanapruk  )  แปลว่า  ดงต้นไม้  

วนัสพฤกษ์  (  Wanaspruk  )  แปลว่า  ป่าต้นไม้  

วุฒิพฤกษ์  (  Wuttipruk  )  แปลว่า  ต้นไม้แห่งความเจริญ  

วัชรพฤกษ์  (  Watcharapruk  )  แปลว่า  ต้นไม้เพชร  

ศิริพฤกษ์  (  Siripruk  )  แปลว่า  ต้นไม้ผู้เป็นมิ่งขวัญ  

สุรพฤกษ์  (  Surapruk  )  แปลว่า  เทพแห่งต้นไม้  

อรัญพฤกษ์  (  Aranpruk  )  แปลว่า  ต้นไม้ป่า  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ