ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่าจิร

          ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า จิร มีดังนี้  อาทิเช่น  

จิรกนิฎฐ์  (  Jirakanid  ,  Jirakanit  )  แปลว่า  น้องผู้ยั่งยืน  

จิรกนิฏฐ์  (  Jirakanit  )  แปลว่า  น้องผู้ยั่งยืน

จิรกนิษฐ์  (  Jirakanis  ,  Jirakanit  )  แปลว่า  น้องผู้ยั่งยืน   

จิรกนา  (  Jirakana  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้ยั่งยืน  

จิรกมล  (  Jirakamol  ,  Jirakamon  )  แปลว่า  ผู้มีใจอันยั่งยืน  

จิรกัญญา  (  Jirakanya  )  แปลว่า  นางผู้ยั่งยืน  

จิรกันยา  (  Jirakanya  )  แปลว่า  นางผู้ยั่งยืน  

จิรกัลยา  (  Jirakanlaya  )  แปลว่า  นางผู้ยั่งยืน  

จิรกานดา  (  Jirakanda  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รักอันยั่งยืน  

จิรกานตา  (  Jirakanta  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันยั่งยืน  

จิรขนิฎฐ์  (  Jirakhanid  ,Jirakhanit  )  แปลว่า  น้องผู้ยั่งยืน  

จิรขนิฏฐ์  (  Jirakhanit  )  แปลว่า  น้องผู้ยั่งยืน  

จิรขนิษฐ์  (  Jirakhanis  ,  Jirakhanit  )  แปลว่า  น้องผู้ยั่งยืน  

จิรจรรยา  (  Jirajanya  )  แปลว่า  ผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติอันยั่งยืน  

จิรจันทรา  (  Jirajantra  )  แปลว่า  ดวงจันทร์อันยั่งยืน  

จิรจิตรา  (  Jirajittra  )  แปลว่า  ผู้งดงามที่ยั่งยืน  

จิรชนา  (  Jirachana  )  แปลว่า  ผู้ยั่งยืน  

จิรชามา  (  Jirachama  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ยั่งยืน  

จิรญาดา  (  Jirayada  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน  

จิรญาตา  (  Jirayata  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน  

จิรณัฐ  (  Jiranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน  

จิรณัฏฐ์  (  Jiranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน  

จิรดนุ  (  Jiradanu  )  แปลว่า  ฉันยั่งยืน  

จิรดนยา  (  Jiradanaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ยั่งยืน  

จิรดนุชา  (  Jiradanucha  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ยั่งยืน  

จิรดรุณี  (  Jiradarunee  )  แปลว่า  สาวน้อยผู้ยั่งยืน  

จิรทิพย์  (  Jirathip  ,  Jiratip  )  แปลว่า  ผู้เป็นของเทวดาอันยั่งยืน  

จิรทวิชา  (  Jiratawicha  )  แปลว่า  ผู้เกิดสองหนอันยั่งยืน  

จิรทิชา  (  Jiraticha  )  แปลว่า  ผู้เกิดสองหนอันยั่งยืน  

จิรธนา  (  Jiratana  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินอันยั่งยืน  

จิรธัญญา  (  Jiratanya  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองอันยั่งยืน  

จิรธิดา  (  Jiratida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ยั่งยืน  

จิรนันท์  (  Jiranan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีอันยั่งยืน  

จิรนาฏ  (  Jiranat  )  แปลว่า  นางผู้ยั่งยืน  

จิรนุช  (  Jiranuch  )  แปลว่า  น้องผู้ยั่งยืน  

จิรบัณฑิตา  (  Jirabantita  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน  

จิรบุญญา  (  Jirabunya  )  แปลว่า  ผู้มีความดีอันยั่งนืน  

จิรปรียา  (  Jirapreeya  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันยั่งยืน  

จิรผกา  (  Jiraphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้ที่ยั่งยืน  

จิรผกาย  (  Jiraphakie  )  แปลว่า  ดาวอันยั่งยืน  

จิรพร  (  Jiraporn  )  แปลว่า  สิ่งนำสุขอันยั่งยืน  

จิรพรรณ  (  Jirapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันยั่งยืน  

จิรพิสุทธิ์  (  Jirapisut  )  แปลว่า  ผู้หมดจดที่ยั่งยืน  

จิรพิมล  (  Jirapimol  ,  Jirapimon  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันยั่งยืน  

จิรภัทรา  (  Jirapattra  )  แปลว่า  ผู้น่ารักอันยั่งยืน  

จิรภัสรา  (  Jirapassara  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างอันยั่งยืน  

จิรภรณ์  (  Jiraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับที่ยั่งยืน  

จิรมณี  (  Jiramanee  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

จิรมาส  (  Jiramas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์อันยั่งยืน  

จิรยุพา  (  Jirayupa  )  แปลว่า  นางผู้ยั่งยืน  

จิรรัตน์  (  Jirarat  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐที่ยั่งยืน  

จิรลดา  (  Jiralada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายที่ยั่งยืน  

จิรวิมล  (  Jirawimol  ,  Jirawimon  )  แปลว่า  ผู้มีความอันยั่งยืน  

จิรศศิ  (Jirasasi  )  แปลว่า  ดวงจันทร์อันยั่งยืน  

จิรโศภิตา  (  Jirasopita  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันยั่งยืน  

จิรสกาว  (  Jirasakao  )  แปลว่า  ผู้สะอาดอันยั่งยืน  

จิรสินี  (  Jirasinee  )  แปลว่า  นางผู้ยั่งยืน  

จิรสุดา  (  Jirasuda  )  แปลว่า  นางผู้ยั่งยืน  

จิรอรไท  (  Jiraorratai  )  แปลว่า  นางผู้มีสกุลที่ยั่งยืน  

จิรอร  (  Jiraorn  )  แปลว่า  นางผู้ยั่งยืน  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ