วิชื่อผู้ชาย

     วิชื่อผู้ชาย  มีดังนี้  อาทิเช่น  

วิจิตร  (  Wijit  ,  Vijit  )  แปลว่า  งดงาม  

วิชัย  (  Wichai  ,  Vichai  )  แปลว่า  ชนะ  ,  ความชนะ  

วิชัยวุฒิ  (  Wichaiwut  )  แปลว่า  ความเจริญชนะ

วิชิต  (  Wichit  ,  Vichit  )  แปลว่า  ชนะแล้ว   

วิชิตชัย  (  Wichitchai  )  แปลว่า  ผู้ชนะ

วิเชียร  (  Wichian  ,  Vichian  )  แปลว่า  เพชร  

วิเชียรพัฒน์  (  Wichianpat  )  แปลว่า  เพชรแห่งความเจริญ  

วิเชียรภัสร์  (  Wichianpas  )  แปลว่า  แสงเพชร  

วิเชียรวัฒน์  (  Wichianwat  )  แปลว่า  เพชรแห่งความเจริญ  

วิทยา  (  Wittaya  ,Vittaya  )  แปลว่า  ความรู้  

วิทู  (  Witoo  ,Vitoo  )  แปลว่า  ฉลาด  ,  รอบรู้  

วิทูพันธุ์  (  Witoopan  )  แปลว่า  เชื้อสายฉลาด  

วิทูร  (  Witoon  ,  Vitoon  )  แปลว่า  ฉลาด  ,  มีปัญญา  

วิทูรพงศ์  (  Witoonpong  )  แปลว่า  เชื้อสายฉลาด  

วิทูรพงษ์  (  Witoonpong  )  แปลว่า  เชื้อสายฉลาด  

วินิจ  (  Winij  ,  Winit  )  แปลว่า  พิจารณา  

วินิต  (  Winit  ,  Vinit  )  แปลว่า  ปกครอง  

วิภาส  (  Wipas  ,Vipas  )  แปลว่า  สว่าง  

วิรัช  (  Wirach  ,  Virat  )  แปลว่า  ต่างประเทศ  

วิรัชกุล  (  Wirachkul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายต่างประเทศ  

วิรัชพงศ์  (  Wirachpong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายต่างประเทศ  

วิรัชพงษ์  (  Wirachpong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายต่างประเทศ

วิริยะ  (  Wiriya  ,  Viriya  )  แปลว่า  ความเพียร  

วิริยะกานต์  (  Wiriyakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความเพียร  

วิริยะกุล  (  Wiriyakul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเพียร  

วิโรจน์  (  Wiroj  ,Viroj  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  สว่าง  

วิวิธ  (  Wiwit  ,  Vivit  )  แปลว่า  ต่างๆ  

วิศาล  (  Wisan  ,  Wisal  )  แปลว่า  กว้างขวาง  

วิศิษฏ์  (  Wisis  ,  Wisit  )  แปลว่า  ประเสริฐ  ,  เลิศ  ,  ยอดเยี่ยม  

วิศุทธิ์  (  Wisut  )  แปลว่า  หมดจด  ,  สะอาด  ,  บริสุทธิ์  

วิสุทธิ์  (  Wisut  ,  Visut  )  แปลว่า  หมดจด  ,  สะอาด  ,  บริสุทธิ์  

วิสุทธิพันธุ์  (  Wisuttipan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้หมดจด  

วิสุทธิพงศ์  (  Wisuttipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้หมดจด  

วิสุทธิพงษ์  (  Wisuttipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้หมดจด  

วิสุทธิวุฒิ  (  Wisuttiwut  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญอันหมดจด  

วิสุทธิกานต์  (  Wisuttikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันหมดจด  

วิสุทธิศักดิ์  (  Wisuttisak  )  แปลว่า  ผู้มีความเชี่ยวชาญที่หมดจด  

วิชญา   (  Witchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์  

วิชญากานต์  (  Witchayakan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก  

วิชญากุล  (  Witchayakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนักปราชญ์  

วิชญาพันธุ์  (  Witchayapan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนักปราชญ์  

วิชญาพงศ์  (  Witchayapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนักปราชญ์  

วิชญาพงษ์  (  Witchayapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นนักปราชญ์  

จิรวิชญ์  (  Jirawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน  

พุฒิวิชญ์  (  Puttiwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ  

วุฒิวิชญ์  (  Wuttiwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ  

อมรวิชญ์  (  Amornwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์