ภัสรชื่อผู้หญิง

        ภัสรชื่อผู้หญิง  มีดังนี้  อาทิเชน  

ภัสรา  (  Passara  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  รัศมี  

ภัสสร  (  Passorn  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  รัศมี  

ภัสรมณี  (  Passaramanee  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

ภัสรพัชร์  (  Passarapach  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

ภัสรากานต์  (  Passarakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีแสงสว่าง  

ภัสรากันย์  (  Passarakan  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  

ภัสราณัฐ  (  Passaranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีแสงสว่าง  

ภัสราณัฏฐ์  (  Passaranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีแสงสว่าง  

ภัสรานาฏ  (  Passaranat  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  

ภัสรานุช  (  Passaranuch  )  แปลว่า  น้องมีแสงสว่าง  

ภัสราสุรีย์  (  Passarasuree  )  แปลว่า  แสงตะวัน  

ภัสราสินี  (  Passarasinee  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  

ภัสราสุดา  (  Passarasuda  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  

กันยาภัสร์  (  Kanyapas  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  

กัญญาภัสร์   (  Kanyapas  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  

จารุภัสรา  (  Jarupassara  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างงาม  

จุฑาภัสรา  (  Jutapassara  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างทึ่สุด  

จิรภัสรา  (  Jirapassara  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างยั่งยืน  

ชไมภัสรา  (  Chamaipassara  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างทั้งคู่  

ชามาภัสร์  (  Chamapas  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีแสงสว่าง  

ฐิติภัสรา  (  Thitipassara  )  แปลว่า  แสงสว่างดำรงอยู่  

ธิดาภัสร์  (  Tidapas  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีแสงสว่าง  

ดนยาภัสร์  (  Danayapas  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีแสงสว่าง  

ดนุชาภัสร์  (  Danuchapas  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีแสงสว่าง  

ดนุภัสรา  (  Danupassara  )  แปลว่า  ฉันมีแสงสว่าง  

นันทภัสร์  (  Nantapas  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในแสงสว่าง  

นิภาภัสร์  (  Nipapas  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างเสมอ  

นิศาภัสร์  (  Nisapas  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งราตรี  

นิสาภัสร์  (  Nisapas  )   แปลว่า  แสงสว่างแห่งราตรี  

ประไพภัสร์  (  Prapaipas  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างงาม  

ประภาภัสร์  (  Prapapas  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่าง  

พิมลภัสร์  (  Pimolpas  ,  Pimonpas  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างงาม  

เพ็ญภัสรา  (  Penpassara  )  แปลว่า  ผู้เต็มไปด้วยแสงสว่าง  

พิมพ์ภัสรา  (  Pimpassara  )  แปลว่า  รูปแสงสว่าง  ,  แบบแสงสว่าง  

เพียงภัสรา  (  Piangpassara  )  แปลว่า  เหมือนแสงสว่าง  

พิสุทธิภัสร์  (  Pisuttipas  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างอันหมดจด  

รัชนีภัสร์  (  Ratchaneepas  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งราตรี  

รพีภัสร์  (  Rapeepas  )  แปลว่า  แสงตะวัน  

รวีภัสร์  (  Raweepas  ,  Raveepas  )  แปลว่า  แสงตะวัน  

รัตติภัสร์  (  Rattipas  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งราตรี  

ฤทัยภัสร์  (  Rutaipas  )  แปลว่า  แสงแห่งใจ  

ลดาภัสร์  (  Ladapas  )  แปลว่า  เชื้อสายมีแสงสว่าง  

วัลยาภัสร์  (  Wanlayapas  )  แปลว่า  เชื้อสายมีแสงสว่าาง  

ศศิภัสร์  (  Sasipas  )  แปลว่า  แสงจันทร์  

สกาวภัสร์  (  Sakaopas  )  แปลว่า  แสงสีขาว  

สุทธิภัสรา  (  Suttipassara  )  แปลว่า  สว่างหมดจด  

อำไพภัสรา  (  Ampaipassara  )  แปลว่า  แสงงาม  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ กลางคืน

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ