ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย ป

         ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  ป  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น  

  ชื่อผู้หญิง  มีดังนี้  

ปฏิญญา  (  Patinya  )  แปลว่า  การให้คำมั่นสัญญา  

ปฏิมา  (  Patima  )  แปลว่า  รูปแทน  

ปฏิมากานต์  (  Patimakan  )  แปลว่า  รูปแทนผู้เป็นที่รัก  

ปฏิมาภรณ์  (  Patimaporn  )  แปลว่า  รูปแทนเครื่องประดับ  

ปทุม  (  Patum  )  แปลว่า  บัวหลวง  

ปทุมกานต์  (  Patumkan  )  แปลว่า  บัวหลวงอันเป็นที่รัก  

ปทุมกาญจน์  (  Patumkan  )  แปลว่า  บัวทอง  

ปทุมพัชร์  (  Patumpach  )  แปลว่า  บัวเพชร  

ปทุมภัทร์  (  Patumpat  )  แปลว่า  บัวงาม  

ปทุมภัสร์  (  Patumpas  )  แปลว่า  บัวแห่งแสงสว่าง  

ปทุมภรณ์  (  Patumporn )  แปลว่า  มีบัวหลวงเป็นเครื่องประดับ  

ปทุมรัตน์  (  Patumrat  )  แปลว่า  บัวแก้ว  

ปนัดดา  (  Panadda  )  แปลว่า  เหลน  

ประณต  (  Pranot  )  แปลว่า  น้อมไหว้  

ประณีต  (  Praneet  )  แปลว่า  ดียิ่ง  

ประดุจ  (  Praduj  )  แปลว่า  เหมือน  ,  ดัง  

ประดุจกานต์  (  Pradujkan  )  แปลว่า  เหมือนที่รัก  

ประดุจกาญจน์  (  Pradujkan  )  แปลว่า  เหมือนทอง  

ประดุจดาว  (  Pradujdao  )  แปลว่า  เหมือนดาว  

ประดุจเดือน  (  Pradujduan  )  แปลว่า  ดั่งจันทรา  

ประดุจพัชร์  (  Pradujpach  )  แปลว่า  เหมือนเพชร 

ประดุจรัตน์  (  Pradujrat  )  แปลว่า  เหมือนแก้ว  

ประกาย  (  Prakie  )  แปลว่า  แสงที่กระจายออก  

ประกายเพชร  (  Prakiepech  )  แปลว่า  แสงเพชรที่กระจายออก  

ประกายพัชร์  (  Prakiepach  )  แปลว่า  แสงเพชรที่กระจายออก  

ประกายรัตน์  (  Prakierat  )  แปลว่า  แสงเพชรที่กระจายออก  

ประพิมพ์  (  Prapim  )  แปลว่า  รูปพรรณสัณฐาน  

ประพาย  (  Prapie  )  แปลว่า  รูปที่คล้ายคลึงกัน 

ประไพ  (  Prapai  )  แปลว่า  งาม  

ประไพกานต์  (  Prapaikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม  

ประไพพัชร์  (  Prapaipach  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

ประไพภัทร์  (  Prapaipat  )  แปลว่า  งามน่ารัก  

ประไพภรณ์  (  Prapaiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม 

ประไพภัสร์  (  Prapaipas  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างงาม  

ประไพนาฏ  (  Prapainat  )  แปลว่า  นางงาม  

ประไพณัฐ  (  Prapainat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

ประไพณัฏฐ์  (  Prapainat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

ประไพสินี  (  Prapaisinee  )  แปลว่า  นางงาม  

ประภัสสร  (  Prapassorn  )  แปลว่า  แสงพราวๆ 

ประภัสรา  (  Prapassara  )  แปลว่า  แสงสว่าง  

ประภา  (  Prapa  )  แปลว่า  แสง  ,  แสงสว่าง  

ประภาพัชร์  (  Prapapach  )  แปลว่า  แสงเพชร  

ประภาภรณ์  (  Prapaporn  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งเครื่องประดับ  

ประภาสินี  (  Prapasinee  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  

ปราง  (  Prang  )  แปลว่า  มะปราง  

ปรียา  (  Preeya  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก  

ปรียาภรณ์  (  Preeyaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับผู้เป็นที่รัก  

ชื่อผู้ชาย  มีดังนี้  

ปฏิญาณ  (  Patiyan  )  แปลว่า  การให้คำมั่นโดยสุจริต  

ปฏิภาณ  (  Patipan  )  แปลว่า  ผู้มีไหวพริบดี  

ปณิธาน   (  Panitan  )  แปลว่า  ความตั้งใจไว้  

ปณิธิ  (  Paniti  )  แปลว่า  การตั้งความปรารถนา

ปทีป  (  Pateep  )  แปลว่า  โคมไฟ  

ประกาศิต  (  Prakasit  )  แปลว่า  คำสั่งเด็ดขาด  

ประกฤต  (  Prakit  )  แปลว่า  ทำ  ,  ทำมาก  

ประกอบ  (  Prakop  )  แปลว่า  ทำ  ,  ปรุงให้เข้ากัน  

ประกอบชัย  (  Prakopchai  )  แปลว่า  ทำการชนะ  

ประกอบไชย  (  Prakopchai  )  แปลว่า  ทำให้เจริญกว่า  

ประกิด  (  Prakid  )  แปลว่า  ประกอบ  ,  ทำ  

ประกิต  (  Prakit  )  แปลว่า  ประกาศ  

ประคอง  (  Prakong  )  แปลว่า  พยุง  ,  ระวังไม่ให้ล้ม  

ประจวบ  (  Prajuab  )  แปลว่า  ประสบ  ,  ได้ ,  พบ  ,  สบเหมาะ  

ประจักษ์  (  Prajak  )  แปลว่า  ชัดเจน  ,  แจ่มแจ้ง  

ประชา  (  Pracha  )  แปลว่า  คนหมู่มาก  ,  หมู่คน  

ประดิษฐ์  (  Pradis  ,  Pradit  )  แปลว่า  จัดทำขึ้น  ,  คิดทำขึ้น  

ประทีป  (  Prateep  )  แปลว่า  โคมไฟ  

ประเทือง  (  Pratuang  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  

ประธาน  (  Pratan  )  แปลว่า  หัวหน้า  

ประโมทย์  (  Pramot  )  แปลว่า  ความปลื้มใจ  

ประยงค์  (  Prayong  )  แปลว่า  ต้นไม้มีใบคล้ายใบแก้วดอกเล็กๆเป็นช่อสีเหลือง 

ประสงค์  (  Prasong  )  แปลว่า  ความต้องการ  

ประสาธน์  (  Prasat  )  แปลว่า  ทำให้สำเร็จ   ,  เครื่องประดับ  

ประสิทธิ์  (  Prasit  )  แปลว่า  ทำให้สำเร็จ  ,  ความสำเร็จ  

ประเสริฐ  (  Prasert  )  แปลว่า  ดีเลิศ  

ปราชญ์  (  Prach  )  แปลว่า  ผู้รู้  

ปราชญา  (  Pradchaya  )  แปลว่า  ผู้รู้  

ปรีชา  (  Preecha  )  แปลว่า  ความรอบรู้  

ปรีดา  (  Preeda  )  แปลว่า  ยินดี  

ปิติ  (  Piti  )  แปลว่า  การยินดี  

ปิติพงศ์  (  Pitipong  )  แปลว่า  การยินดีแห่งเชื้อสาย  

ปิติพงษ์  (  Pitipong  )  แปลว่า  การยินดีแห่งเชื้อสาย  

ปิติณัฐ  (  Pitinat  )  แปลว่า  การยินดีแห่งนักปราชญ์  

ปิติณัฏฐ์  (  Pitinat  )  แปลว่า  การยินดีแห่งนักปราชญ์  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์