พีรชื่อผู้ชาย

       พีร หรือ  พีระ   ชื่อผู้ชาย  มีดังนี้  อาทิเช่น  

พีร  (  Peera  )  แปลว่า  ผู้กล้า  

พีรกานต์  (  Peerakan  )  แปลว่า  ผู้กล้าอันเป็นที่รัก  

พีรกุล  (  Peerakul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล้า  

พีรกิตติ์  (  Peerakit  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีคำสรรเสริญ  

พีรเกียรติ  (  Peerakiat  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความดี

พีรเกียรติ์  (  Peerakiat  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความดี  

พีรคม  (  Peerakom  )  แปลว่า  ผู้กล้าเฉียบแหลม  

พีรเจษฎ์  (  Peerajes  )  แปลว่า  พี่ผู้กล้า  

พีรชนา  (  Peerachana  )  แปลว่า  ผู้กล้า  

พีรชัย  (  Peerachai  )  แปลว่า  ผู้กล้าชนะ  

พีรไชย  (  Peerachai  )  แปลว่า  ผู้กล้าเจริญกว่า  

พีรชาติ  (  Peerachat  )  แปลว่า  ตระกูลผู้กล้า  

พีรโชติ  (  Peerachot  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความรุ่งเรือง  

พีรณัฐ  (  Peeranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้า  

พีรณัฏฐ์  (  Peeranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้า  

พีรดนัย  (  Peeradanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้กล้า  

พีรดนุ  (  Peeradanu  )  แปลว่า  ฉันผู้กล้า  

พีรดรุณ  (  Peeradarun  )  แปลว่า  เด็กรุ่นผู้กล้า  

พีรเดช  (  Peeradech  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีชื่อเสียง  

พีรเทพ  (  Peeratep  )  แปลว่า  เทพผู้กล้า  

พีรธนา  (  Peeratana  )  แปลว่า  ทรัพย์สินผู้กล้า  

พีรนันท์  (  Peeranan  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความยินดี  

พีรนนท์  (  Peeranon  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความยินดี  

พีรนาท  (  Peeranat  )  แปลว่า  ผู้กล้ากึกก้อง  

พีรนิตย์  (  Peeranit  )  แปลว่า  ผู้กล้าเสมอ  

พีระปิติ  (  Peerapiti  )  กปลว่า  ผู้กล้ามีความอิ่มใจ  

พีระพงษ์  (Peerapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล้า 

พีระพงศ์  (  Peerapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล้า  

พีระพันธุ์  (  Peerapan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล้า  

พีระพิชญ์  (  Peerapich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้า 

พีระพัชร์  (  Peerapach  )   แปลว่า  เพชรแห่งผู้กล้า  

พีระพัฒน์  (  Peerapat  )  แปลว่า  ผู้กล้ามึความเจริญ  

พีระภัทร์  (  Peerapat  )  แปลว่า  ผู้กล้าน่ารัก  

พีระภัสร์  (   Peerapas  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งผู้กล้า  

พีระวุฒิ  (  Peerawut  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความเจริญ  

พีระวิชญ์  (  Peerawich  ,  Peeravich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้า  

พีระวัชร์  (  Peerawach  )  แปลว่า  เพชรแห่งผู้กล้า  

พีระวัฒน์  (  Peerawat  )  แปลว่า  แปลว่า  ผู้กล้ามีความเจริญ  

พีระศักดิ์  (  Peerasak  )  แปลว่า  อำนาจแห่งผู้กล้า  ,  ความสามารถแห่งผู้กล้า  

พีระสวัสดิ์  (  Peerasawas ,  Peerasavas  )  แปลว่า  ความเจริญรุ่งเรืองแห่งผู้กล้า 

พีระสิทธิ์  (  Peerasit  )  แปลว่า  ความสำเร็จแห่งผู้กล้า  

พีระอัษฎ์  (  Peeraat  )  แปลว่า  แปดผู้กล้า  

ถิรพีระ  (  Thirapeera  )  แปลว่า  ผู้กล้ามั่นคง  ,  ผู้กล้าแข็งแรง  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ