ชื่อผู้หญิงที่เกิดวันจันทร์

      ชื่อผู้หญิงที่เกิดวันจันทร์   มีดังนี้  อาทิเช่น  

กรกมล  (  Kornkamol  )   แปลว่า  ไหว้  ,  การพนมมือคล้ายดอกบัว   

กรกช   (  Korrakoch  )  แปลว่า  ไหว้  ,  ดอกบัว  

กชกร  (  Kotchakorn  )  แปลว่า  ไหว้  ,  ดอกบัว  

กมลภรณ์  (  Kamolporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับดอกบัว  

กนกภรณ์  (  Kanokporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับทองคำ  

กมลรัตน์  (  Kamolrat  )  แปลว่า  บัวแก้ว  

กนกรัตน์  (  Kanokrat  )  แปลว่า  เพชรทอง  

ขวัญกมล  (  Khwankamol  )  แปลว่า  ดวงใจผู้เป็นมิ่ง 

จงกล  (  Jongkol  )  แปลว่า  บัว  

จงกลภรณ์  (  Jongkolporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับดอกบัว  

ฉลวย  (  Chaluoy  )  แปลว่า  สวย  ,  สลวย  

ฉลองพร  (  Chalongporn  )  แปลว่า  ความยินดีนำสุขมาให้  

ชลภรณ์  (  Chonlaporn  )  แปลว่า  ผู้มีน้ำเป็นเครื่องประดับ  

ณัฐภรณ์  (  Nattaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งนักปราชญ์  

ณัฏฐภรณ์  (  Nattaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งนักปราชญ์  

ดวงกมล  (  Duongkamol  )  แปลว่า  ดวงใจ  ,  ผู้เป็นที่รักดั่งดวงใจ  

ธนภรณ์  (  Tanaporn  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินเป็นเครื่องประดับ  

ธัญลักษณ์  (  Tanyalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี  

นวลลออ  (  Nuonlaor  )  แปลว่า  งามผุดผ่อง  ,  งามดี  

นงลักษณ์  (  Nonglak  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี  

บงกช  (  Bongkoch  ,  Bongkot  )  แปลว่า  บัว  ,  ดอกบัว  

บรรจง  (  Banjong  )  แปลว่า  ตั้งใจ  

บรรจบ  (  Banjob  )  แปลว่า  สมทบ  

บังอร  (  Bangorn  )  แปลว่า  นางงาม  

ปฐมกมล  (  Patomkamol  )  แปลว่า  ผู้เป็นดวงใจคนแรก  

พรกมล  (  Pornkamol  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาสู่ดวงใจ  

พรพรรณ  (  Pornpan  )  แปลว่า  ความงามนำสุขมาให้  

พัชรกมล  (  Patcharakamol  )  แปลว่า  เพชรแห่งดวงใจ  ,  บัวเพชร  

พัชรกนก  (  Patcharakanok  )  แปลว่า  เพชรทอง  

พัชรพรรณ  (  Patcharapan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม  

พัชรภรณ์  (  Patcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร  

พัชรพร  (  Patcharaporn  )  แปลว่า  เพชรนำสุขมาให้  

ภัคภรณ์  (  Pakkaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญเป็นเครื่องประดับ  

ภัควรรณ  (  Pakkawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามโชคดี  

ภัคพรรณ  (  Pakkapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามโชคดี  

ภัคภัทร์  (  Pakkapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักโชคดี  ,  ผู้มีความเจริญดี  

ภัทรภรณ์  (  Pattaraporn  )  แปลว่า  ผู้มีความน่ารักเป็นเครื่องประดับ  ,  ผู้มีความเจริญเป็นเครื่องประดับ  

ภัสสร  (  Passorn ,  Patsorn  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  รัศมี  

ณภัสสร  (  Napassorn  ,  Napatsorn  )  แปลว่า  ที่แสงสว่าง  

มนัสภรณ์  (  Manasporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับแห่งดวงใจ  

ยลกมล  (  Yonkamol  ,  Yolkamol  )  แปลว่า  มองดูดอกบัว  

ลออ  (  Laor  )  แปลว่า  งาม  

ลออรัตน์  (  Laorrat  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

ลออพัชร์  (  Laorpach  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

ลออวรรณ  (  Laorwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

ลออพรรณ  (  Laorpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

ลออภัค  (  Laorpak  )  แปลว่า  ผู้โชคดีงาม  ,  ผู้มีความเจริญงาม  

ลออภัสร์  (  Laorpas  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างงาม  

วนัสวรรณ  (  Wanaswan  )  แปลว่า  ป่าแห่งความงาม  

ศศธร  (  Sasatorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

สมร  (  Samorn  )  แปลว่า  นาง  ,  ผู้หญิง  

สมรรัตน์  (  Samornrat  )  แปลว่า  นางแก้ว  

สลวย   (  Saluoy  )  แปลว่า  สวย  ,  ฉลวย 

อรอนงค์  (  Ornanong  )  แปลว่า  นางงาม  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "