ชื่อผู้หญิงที่เกิดวันอังคาร

       ชื่อผู้หญิงที่เกิดวันอังคาร  มีดังนี้  อาทิเช่น   

จรรยา  (  Janya  )  แปลว่า  กิริยาที่ควรประพฤติ  

จริยา  (  Jariya  )  แปลว่า  กิริยาที่ควรประพฤติ  

จันทรา  (  Jantra  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  

จันทนา  (  Jantana  )  แปลว่า  ไม้พุ่มชนิดหนึ่งมีดอกหอม  

จันทนี  (  Jantanee  )  แปลว่า  พระศิวะ  

จารุณี  (  Jarunee  )  แปลว่า  นางงาม  

จารุวรรณ  (  Jaruwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

จารุพรรณ  (  Jarupan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

จารุภา  (  Jarupa  )  แปลว่า  ผู้มีรัศมีงาม  

จิตรา  (  Jittra  )  แปลว่า  งดงาม  

จารี  (  Jaree  )  แปลว่า  ผู้ประพฤติ  

จิรวรรณ  (  Jirawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามที่ยั่งยืน  

จิรพรรณ  (  Jirapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามที่ยั่งยืน  

จิรวัฒน์  (  Jirawat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ  

จิราภรณ์  (  Jiraporn  )  แปลว่า  ผู้มีเครื่องประดับที่ยั่งยืน  

จิราพัชร์  (  Jirapach  )  แปลว่า  เพชรอันยั่งยืน  

จุฑาวรรณ  (  Jutawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

จุฑาพรรณ  (  Jutapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

จุฑามาส   (  Jutamas  )  แปลว่า  ปิ่นจันทร์  

จุฑามาศ  (  Jutamas  )  แปลว่า  ปิ่นทองคำ  

จุฑาพัชร์  (  Jutapach  )  แปลว่า  ปิ่นเพชร  

ชฎาพัชร์  (  Chadapach  )  แปลว่า  มงกุฎเพชร  

ชไมพัชร์  (  Chamaipach  )  แปลว่า  เพชรทั้งคู่  

ชไมนุช  (  Chamainuch  )  แปลว่า  น้องทั้งคู่  

ชไมพร  (  Chamaiporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้ทั้งคู่ 

ชไมภรณ์  (  Chamaiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับทั้งคู่  

เฌอลดา  (  Cherlada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาต้นไม้  ,  ผู้เป็นเชื้อสายต้นไม้  

ญาดา  (  Yada  )  แปลว่า  นักปราชญ์  

ญาดาสินี  (  Yadasinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์  

ชุติมา  (  Chutima  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรือง  

ชมพูนุท  (  Chompoonut  )  แปลว่า  ทองเนื้อเก้า  

ฐิติมา  (  Thitima  ,  Titima  )  แปลว่า  ผู้ดำรงอยู่  

ดนุชา  (  Danucha  )  แปลว่า  ลูกหญิง  

ดนยา  (  Danaya  )  แปลว่า  ลูกหญิง  

ดรุณี  (  Darunee  )  แปลว่า  หญิงวัยรุ่น

ดารณี  (  Daranee  )  แปลว่า  เรือ  

ดนุนุช  (  Danunuch  )  แปลว่า  น้องฉัน  ,  ฉันน้อง  

ดุจชนิดา  ( Dujchanida  )  แปลว่า  เหมือนพ่อ  ,  คล้ายพ่อ  

ดุจดนุชา  (  Dujdanucha  )  แปลว่า  เหมือนลูกหญิง  

ทิพาพร  (  Tipaporn  )  แปลว่า  วันแห่งความสุข

ทิพาภรณ์  (  Tipaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับแห่งวัน  

ทิชาภรณ์  (  Tichaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับ  

ทัศนีย์  (  Tassanee  )  แปลว่า  งาม  

ทัศนาลดา  (  Tassanalada  )  แปลว่า  แลดูผู้เป็นเครือเถา  

ธนาภรณ์  (  Tanaporn  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินเป็นเครื่องประดับ  

ธัญญา  (  Tanya  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  มั่งมี  

ธัญญาสินี  (  Tanyasinee  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง  ,  นางผู้มั่งมี  

ธีรธิดา  (  Teeratida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นนักปราชญ์  

นงนุช  (  Nongnuch  )  แปลว่า  น้องผู้หญิง  

นงเยาว์  (  Nongyao  )  แปลว่า  นางสาว  ,  หญิงวัยรุ่น  

นภาภรณ์  (  Napaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับฟ้า  

นารี  (  Naree  )  แปลว่า  ผู้หญิง  

นิรมล  (  Niramol  )  แปลว่า  หมดจด  ,  ผ่องใส  

นฤมล  (  Narumol  )  แปลว่า  หมดจด  ,  ผ่องใส  

นิตยา  (  Nittaya  )  แปลว่า  ยั่งยืน  

นิโลบล  (  Nilobol  )  แปลว่า  บัวขาบ  

เบญจา  (  Benja  )  แปลว่า  ห้า  

เบญจมาศ  (  Benjamas  )   แปลว่า  ดอกไม้ชนิดหนึ่ง  

ประไพ  (  Prapai  )  แปลว่า  งาม  

ประภา  (  Prapa  )  แปลว่า  แสงสว่าง  

ประภัสสร  (  Prapassorn  )  แปลว่า  แสงพราวๆ

ประภัสรา  (  Prapassara  )  แปลว่า  แสงสว่าง  

ปราณี  (  Pranee  )  แปลว่า  ผู้มีลมหายใจ  

ปรานี  (  Pranee  )  แปลว่า  เอ็นดู  ,  เผื่อแผ่  

ปทุม  (  Patum  )  แปลว่า  บัวหลวง  

ปรียา  (  Preeya  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก  

ปรียานุช  (  Preeyanuch  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก  

ผาณิต  (  Phanit  )  แปลว่า  น้ำอ้อย  ,  น้ำตาล  

พนาลี  (  Panalee  )  แปลว่า  แนวป่า  

พจี  (  Pajee  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ  

พนิดา  (  Panida  )  แปลว่า  หญิงสาว  ,  ผู้หญิง  

พนิดาพรรณ  (  Panidapan  )  แปลว่า  นางผู้มีความงาม  

พิจิตรา  (  Pijittra  )  แปลว่า  งาม  

พรรณ  (  Pan  )  แปลว่า  พัณณ์  ,  ความงาม  ,  วัณณ์  ,  คำสรรเสริญ ,  ความยกย่อง  ,  สี  ,  แสง  ,  ชนิด  

พรรณราย  (  Pannarie  )  แปลว่า  สีเลื่อมระยับ  

พรรณี  (  Pannee  )  แปลว่า  ความงาม  ,  ทอง  

พิมล  (  Pimol  )  แปลว่า  งาม  

พิมลวรรณ  (  Pimolwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

พิมลพรรณ  (  Pimolpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

พิไล  (  Pilai  )  แปลว่า  งาม  

พิไลภรณ์  (  Pilaiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม  

พิริยา  (  Piriya  )  แปลว่า  ผู้มีความเพียร  

พิลาวัณย์   (  Pilawan  )  แปลว่า  งามยิ่ง  

พิลาสินี  (  Pilasinee  )  แปลว่า  นางงาม  

วัลยา  (  Wanlaya  )  แปลว่า  เครือเถา  ,  เชื้อสาย  

วัลลี  (  Wanlee  )  แปลว่า  เครือเถา  , เชื้อสาย  

วัชรี  (  Watcharee  )  แปลว่า  เพชร  

วิจิตร  (  Wijit  )  แปลว่า  งดงาม  

วิจิตรา  (  Wijittra  )  แปลว่า  งดงาม  

วารุณี  (  Warunee  )  แปลว่า  เหล้า  ,  เทวีแห่งเหล้า  

วรรณ  (  Wan  )  แปลว่า  วัณณ์  ,  พัณณ์  ,  ความงาม  ,  คำสรรเสริญ  , ความยกย่อง  

วรรณา  (  Wanna  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม  

วรรณี  (  Wannee  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม  ,  ทอง  

ณภัสรา  (  Napassara  )  แปลว่า  ในแสงสว่าง  ,  ที่แสงสว่าง  

สุจารี  (  Sujaree  )  แปลว่า  ผู้ประพฤติดี  ,  ผู้ประพฤติงาม  

สุจิตรา  (  Sujittra  )  แปลว่า  ผู้งดงามยิ่ง  

สุปราณี  (  Supranee  )  แปลว่า  ผู้มีลมหายใจดี  

สุภัสรา  (  Supassara  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างดี  ,  ผู้รุ่งเรือง  

สุภัสสร  (  Supassorn  )  แปลว่า  แสงพราวๆงาม  

สุปรียา  (  Supreeya  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รักงาม  

สุพรรณี  (  Supannee  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  ,  ทองคำ  

สุวรรณี  (  Suwannee  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

สุวรรณา  (  Suwanna  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง