ชื่อผู้ชายที่เกิดวันจันทร์

      ชื่อผู้ชายที่เกิดวันจันทร์  มีดังนี้  อาทิเช่น  

กมล  (  Kamol  ,  Kamon  )  แปลว่า  ใจ  ,  หัวใจ  ,  ดอกบัว  ,  บัว  

กนก  (  Kanok  )  แปลว่า  ทอง  ,  ทองคำ  

กรณ์  (  Korn  ,  Gorn  )  แปลว่า  ฉลาด  ,  ชำนาญ  

กฤตย์  (  Krit  )  แปลว่า  เกียรติ  

กฤษณ์  (  Krit  ,  Kris  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้เนื้อหอมชนิดหนึ่ง  

ขจร  (  Khajorn  )  แปลว่า  ฟุ้งไป  

ขวัญ  (  Khwan  )  แปลว่า  มิ่ง  ,  สิริ  ,  ความดี  ,  ความเจริญ  , ความมีใจอยู่กับตัว  

ขจรขวัญ  (  Khajornkhwan  )  แปลว่า  ผู้มีความดีฟุ้งไป  

จรส  (  Jaros  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  

จรัล  (  Jaran  )  แปลว่า  เดินไป  

จรัส  (  Jaras  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  

จมร  (  Jamorn  )  แปลว่า  ชื่อสัตว์จำพวกหนึ่ง  

ฉลอม  (  Chalom  )  แปลว่า  ชื่อเรือต่อชนิดหนึ่ง  

ฉลอง  (  Chalong  )  แปลว่า  การแสดงความยินดี  ,  ข้าม  ,  แทน  

ฉลองชัย  (  Chalongchai   )  แปลว่า  การแสดงความยินดีในการชนะ  

ชัย  (  Chai  )  แปลว่า  การชนะ  ,  ชนะ  

ชัยพฤกษ์  (  Chaiyapruk  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง

ณัฐ  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์  

ณัฏฐ์  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์  

ณัฐชัย  (  Nattachai  )  แปลว่า  นักปราชญ์ชนะ  

ณัฏฐ์ดนัย  (  Natdanai  )  แปลว่า  ลูกชายนักปราชญ์  

ดนัย  (  Danai  )  แปลว่า  ลูกชาย  

ทรัพย์  (  Zap ,  Sap )  แปลว่า  วัตถุมีค่า  

ธนดนัย  (  Tanadanai  )  แปลว่า  ลูกชายมีทรัพย์สิน  

ธนนนท์  (  Tananon  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในทรัพย์สิน  

ธวัช  (  Tawach  ,  Tawat  )  แปลว่า  ธง  

ธวัชชัย  (  Tawatchai  )  แปลว่า  ธงแห่งการชนะ  

ธัช  (  Tach  )  แปลว่า  ธง  

นันทชัย  (  Nantachai  )  แปลว่า  การแสดงความยินดีในชัยชนะ  

นภดล  (  Noppadol  )  แปลว่า  พื้นฟ้า  

บรม  (  Borrom  )  แปลว่า  อย่างยิ่ง  ,  ที่สุด  

บวร  (  Borworn  ,  Borvorn  )  แปลว่า  ประเสริฐ  ,ล้ำเลิศ  

บรรพต  (  Banpot  )  แปลว่า  ภูเขา  

บรรยง  (  Banyong  )  แปลว่า  ทำให้งาม  

ปฐมพงศ์  (  Patompong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายคนแรก  

ปฐมพงษ์  (  Patompong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายคนแรก  

พร้อม  (  Prom  )  แปลว่า  ครบครัน  

พร้อมพงศ์  (  Prompong  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายครบครัน  

พร้อมพงษ์  (  Prompong  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายครบครัน  

พงศกร  (  Pongsakorn  )  แปลว่า  ผู้ตั้งวงศ์  

พงศธร  (  Pongsatorn  )  แปลว่า  ผู้ดำรงวงศ์  

พงศ์มนัส  (  Pongmanas  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแห่งใจ  

พงศ์พัฒน์  (  Pongpat  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายมีความเจริญ  

พงษ์พัฒน์  (  Pongpat  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายมีความเจริญ  

มนัส  (  Manas  )  แปลว่า  ใจ  

ยศพงศ์  (  Yossapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแห่งความดี  

ยศพงษ์  (  Yossapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแห่งความดี  

วนัส  (  Wanas  )  แปลว่า  ป่า  

วนัสนันท์  (  Wanassanan  )  แปลว่า  ป่าแห่งความยินดี  

วงศ์วัฒน์  (  Wongwat  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายมีความเจริญ  

วงษ์วัฒน์  (  Wongwat  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายมีความเจริญ  

วงศกร  (  Wongsakorn  )  แปลว่า  ผู้ตั้งวงศ์  

วงศธร  (  Wongsatorn  )  แปลว่า  ผู้ดำรงวงศ์  

วงศ์ภัทร์  (  Wongpat  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้น่ารัก  

วงศ์ภัสร์  (  Wongpas  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีแสงสว่าง  

วสันต์  (  Wasan  )  แปลว่า  ฤดูใบไม้ผลิ  

วัส  (  Wat  ,  Vas  )  แปลว่า ฝน  

วัฒน์  (  Wat  )  แปลว่า  ความเจริญ  

วัจน์  (  Waj  ,  Wat  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ  

สกล   (  Sakol  )  แปลว่า  สากล  

สมภพ  (  Sompop  )  แปลว่า  การเกิด  

สมพงศ์  (  Sompong  )  แปลว่า  เหมาะแก่เชื้อสาย  

สมพงษ์  (  Sompong  )  แปลว่า  เหมาะแก่เชื้อสาย  

อมร  (  Amorn  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตาย  ,  ยั่งยืน  ,  เทวดา  

อมรยศ  (  Amornyos  )  แปลว่า  ผู้มีความดีที่ยั่งยืน  

อมรพงศ์  (  Amornpong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายที่ยั่งยืน  

อมรพงษ์  (  Amornpong  )  แปลว่า  ผู้เป้นเชื้อสายที่ยั่งยืน  

อมรพัฒน์  (  Amornpat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่ยั่งยืย  

อมรภัสร์  (  Amornpas  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองที่ยั่งยืน  

อมรภัทร์  (  Amornpat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักยั่งยืน  ,  ผู้น่ารัก  ,  ผู้เจริญที่ยั่งยืน  

อมรวัฒน์  (  Amornwat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่ยั่งยืน  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์