จงกลแปลว่าอะไร

  ชื่อที่มีคำแปลว่า  บัว   มีอยู่หลายคำ  มีทั้ง ชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

 ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

จงกลนี  ( Jongkonnee , Jongkolnee )  แปลว่า  บัว

นิโลบล  ( Nilobon , Nilobol )  แปลว่า  บัวขาบ

นลิน  ( Nalin )  แปลว่า   ดอกบัว

นลินี  ( Nalinee )   แปลว่า  หมู่ดอกบัว

นิลุบล  ( Nilubon , Nilubol )   แปลว่า   บัวขาบ

บงกช  ( Bongkoch )  แปลว่า  บัว

ปทุม ( Patum )   แปลว่า   บัว    บัวหลวง

ปทุมมาศ ( Patummas )   แปลว่า  บัวทอง

ปทุมรัตน์  ( Patumrat )  แปลง่า  บัวแก้ว

ปัทมา  ( Pattama )   แปลว่า  บัวหลวง

ชลาลัย  ( Chalalai )   แปลว่า   ทะเล ,  แม่น้ำ

ชลาศัย  ( Chalasai )   แปลว่า  สระ ,  ทะเล  ,  ปลา

สโรชา  (  Sarocha  )  แปลว่า  บัว

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

จงกล  ( Jongkon, Jongkol )  แปลว่า   บัว

กมล  (Kamon ,Kamol )   แปลว่า  บัว

โกมล  ( Komon ,Komol )   แปลว่า  ดอกบัว

โกมุท ( Komut )   แปลว่า  บัวแดง

โกเมศ ( Komes , Komet )   แปลว่า  ดอกบัว    บัว

ปัทม์  ( Pat )   แปลว่า  บัวหลวง

สาโรช  ( Saroch )  แปลว่า  บัว

บัว  (  Bua  )  แปลว่า  ไม้จำพวกหนึ่งเกิดในน้ำมีหลายชนิด

อรรณพ ( Annop )  แปลว่า  ห้วงน้ำ ,  ทะเล

ธาร  (Tan )  แปลว่า  ลำน้ำ

ธารา  ( Tara  )  แปลว่า    สายน้ำ ,   ลำธาร

นที  ( Natee )   แปลว่า    แม่น้ำ

ชลธาร  ( Chonlatan )   แปลว่า   ลำน้า  ,  ลำคลอง

ชลธี  (Chonlatee )  แปลว่า  ทะเล

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์