เสน่ห์สะกดอย่างไร

    สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

ผ่องใส ( Phongsai )  แปลว่า   สุกใส  , บริสุทธิ์

ผ่องแผ้ว ( Phongphaeo )  แปลว่า   สะอาด   , หมดจด  ,  สบายใจ

แพร ( Prae )   แปลว่า   ผ้าไหม

แพรว ( Praeo )   แปลว่า    แวววาว

แพรวพรรณ ( Praeopan )   แปลว่า  แสงแวววาว

ไพวรรณ  ( Paiwan , Paivan )    แปลว่า   สีต่างๆ  ,  ต่างสี

ไพจิตร  (  Paijit  )  แปลว่า    งาม

เมขลา ( Mekkhala )   แปลว่า   ชื่อเทพธิดาประจำสมุทร

แหวน ( Waen , Vawn )   แปลว่า   เครื่องประดับสำหรับสวมนิ้วมีลักษณะเป็นวงกลม

สร้อย ( Soy )   แปลว่า   เครื่องประดับที่ทำเป็นสายๆ

    ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

เสน่ห์ ( Sane ,Sanay)  แปลว่า   ลักษณะที่ชวนให้รัก   

เสนา ( Sena, Senar )  แปลว่า  กองทหาร  ,  ตรวจสอบที่นา

เสนาะ ( Sanor , Sanoh )  แปลว่า  น่าฟัง  ,  เพราะ

เสมา  ( Sema )  แปลว่า   ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง  ,   หญ้า

ตฤณ ( Trin )   แปลว่า   หญ้า

ติณ ( Tin )   แปลว่า  หญ้า

ผ่อง ( Phong )  แปลว่า   หมดจด ,  สุกใส

เพทาย ( Petie )  แปลว่า  พลอยสีแดงสลัวๆ

ไพฑูรย์ ( Paitoon )   แปลว่า   เพชรตาแมว

ไพบูลย์  ( Paipoon )   แปลว่า   ความเต็มเปี่ยม

ประสาธน์ ( Prasat )   แปลว่า   ทำให้สำเร็จ

ประวิช ( Pravich )    แปลว่า   แหวน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์