นงแปลว่าอะไร


    ชื่อที่มีคำแปลว่า  ผู้หญิง  หรือ นาง  (  นาง  ไม่ได้ หมายความ ถึง

ผู้หญิงที่ทำการสมรสแล้ว  )

     ชื่อผู้หญิงมีดังนี้   อาทิเช่น

นง ( Nong  )  แปลว่า   ผู้หญิง   ,  นาง

นงนุช ( Nongnuch)   แปลว่า  นางน้อง ,  น้องผู้หญิง

นงราม ( Nongram )  แปลว่า  นางงาม

นงเยาว์ (Nongyao, Nongyou )  แปลว่า  วัยรุ่น  ,  หญิงสาว

นงลักษณ์ ( Nonglak )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

นาฏ ( Nat )  แปลว่า  ผู้หญิงทั่วไป   ,  ผู้ฟ้อนรำ  

นงนาฏ ( Nongnat )  แปลว่า  ผู้หญิง  

นงสุดา ( Nongsuda )  แปลว่า  ผู้หญิง

สุดา (Suda )  แปลว่า  นาง  ,   ผู้หญิงทั่วไป

สุดานาฏ ( Sudanat )  แปลว่า  ผู้หญิง

สุดาลักษณ์ ( Sudalak )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

ขวัญสุดา ( Khwansuda )  แปลว่า   ผู้มีความเจริญ

ขวัญตา ( Khwanta )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

นรี ( Naree )  แปลว่า  นาง    ผู้หญิง

นรีลักษณ์  ( Nareelak )   แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

นวลสุดา ( Nuonsuda , Nuolsuda )   แปลว่า  ผู้มีผิวผ่องเป็นใย  ,   ผู้ผุดผ่อง

ยุวดี ( Yuvadee , Yuwadee )  แปลว่า   หญิงรุ่น   ,  หญิงสาว

เยาว์  ( You , Yao )   แปลว่า  รุ่น  ,  สาว  ,   อ่อน

เยาวลักษณ์ ( Youvalak , Yaowalak )  แปลว่า    ผู้มีลักษณะดี    ,   ผู้มีลักษณะสวย

เสาวลักษณ์  ( Souvalak , Souwalak )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "