ชื่อผู้ชายที่มีคำว่าดา

          ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า  ดา  (  ฎา  )  มีดังนี้  อาทิเช่น  

กฤษฎา  (  Kritsada  )  แปลว่า  ที่ทำแล้ว  

กฤษฎากุล  (  Kritsadakul  )  แปลว่า  เชื้อสายที่ทำแล้ว  

กฤษฎาพงษ์  (  Kritsadapong  )  แปลว่า  เชื้อสายที่ทำแล้ว  

กฤษฎาพงศ์  (  Kritsadapong  )  แปลว่า  เชื้อสายที่ทำแล้ว  

เกรียงกฤษฎา  (  Kriangkritsada  )  แปลว่า  ที่ทำแล้วยิ่ง  

ไกรกฤษฎา  (  Kraikritsada  )  แปลว่า  ที่ทำแล้วยิ่ง  

เจษฎา  (  Jetsada  )  แปลว่า  พี่  ,  ผู้เป็นใหญ่ที่สุด     

เจษฎากานต์  (  Jetsadakan  )  แปลว่า  พี่ผู้เป็นที่รัก  

เจษฎากุล  (  Jetsadakul  )  แปลว่า  เชื้อสายพี่  

เจษฎาพงษ์  (  Jetsadapong  )  แปลว่า  เชื้อสายพี่  

เจษฎาพงศ์  (  Jetsadapong  )  แปลว่า  เชื้อสายพี่ 

ไกรเจษฎา  (  Kraijetsada  )  แปลว่า  พี่ใหญ่  

เกรียงเจษฎา  (  Kriangjetsada  )  แปลว่า  พี่ใหญ่  

จิรเจษฎา  (  Jirajetsada  )  แปลว่า  พี่ผู้ยั่งยืน  

พุฒิเจษฎา  (  Puttijetsada  )  แปลว่า  พี่ผู้เจริญ  ,  พี่ผู้มีความเจริญ  

ชนิดา  (  Chanida  )  แปลว่า  พ่อ  

ชนิดากานต์  (  Chanidakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักของพ่อ  

ชนิดาพงษ์  (  Chanidapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายพ่อ  

ชนิดาพงศ์  (  Chanidapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายพ่อ  

ธาดา  (  Tada  ,  Thada  )  แปลว่า  ผู้สร้าง  

ธาดากานต์  (  Tadakan  )  แปลว่า  ผู้สร้างอันเป็นที่รัก  

ธาดากุล  (  Tadakul  ,  Thadakul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้สร้าง  

ธาดาพงษ์  (  Tadapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้สร้าง  

ธาดาพงศ์  (  Tadapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้สร้าง  

ไกรธาดา  (  Kraitada  )  แปลว่า  ผู้สร้างยิ่ง  

เกรียงธาดา  (  Kriangtada  )  แปลว่า  ผู้สร้างยิ่ง  

บรรณดา  (  Banda  )  แปลว่า  ทั้งหลาย  

บรรณดาพงษ์  (  Bandapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้สร้าง  

บรรณดาพงศ์  (  Bandapong  )  แปลว่า  เชื้อสายทั้งหลาย  

บรรณดาวุฒิ  (  Bandawut  )  แปลว่า  ความเจริญทั้งหลาย  

บรรณดาศักดิ์  (  Bandasak  )  แปลว่า  ฐานะของขุนนาง  

ปรีดา  (  Preeda  )  แปลว่า  อิ่มใจ  ,  ยินดี  

ปรีดากานต์  (  Preedakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอิ่มใจ  

ปรีดากุล  (  Preedakul  )  แปลว่า  เชื้อสายอิ่มใจ  

ปรีดาพงษ์  (  Preedapong  )  แปลว่า  เชื้อสายอิ่มใจ  

ปรีดาพงศ์  (  Preedapong  )  แปลว่า  เชื้อสายอิ่มใจ  

ปรีดาวุฒิ  (  Preedawut  )  แปลว่า  ผู้ยินดีในความเจริญ  

จิรปรีดา  (  Jirapreeda  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีที่ยั่งยืน  

พุฒิปรีดา  (  Puttipreeda  )  แปลว่า  ผู้ยินดีในความเจริญ  

สุรปรีดา  (  Surapreeda  )  แปลว่า  เทพแห่งความยินดี  ,  ผู้กล้ายินดี  

ภาดา  (  Pada  )  แปลว่า  พี่น้องชาย  

ภาดากานต์  (  Padakan  )  แปลว่า  พี่น้องชายอันเป็นที่รัก  

ภาดากุล  (  Padakul  )  แปลว่า  เชื้อสายพี่น้องชาย  

ภาดาพงษ์  (  Padapong  )  แปลว่า  เชื้อสายพี่น้องชาย  

ภาดาพงศ์  (  Padapong  )  แปลว่า  เชื้อสายพี่น้องชาย  

จิรภาดา  (  Jirapada  )  แปลว่า  พี่น้องชายผู้ยั่งยืน  

สุรภาดา  (  Surapada  )  แปลว่า  พี่น้องชายกล้าหาญ  

มุกดา  (  Mukda  )  แปลว่า  ไข่มุก  

มุกดากุล  (  Mukdakul  )  แปลว่า  เชื้อสายไข่มุก  

มุกดากานต์  (  Mukdakan  )  แปลว่า  ไข่มุกอันเป็นที่รัก  

มุกดาพงษ์  (  Mukdapong  )  แปลว่า  เชื้อสายไข่มุก  

มุกดาพงศ์  (  Mukdapong  )  แปลว่า  เชื้อสายไข่มุก  

กนกมุกดา  (  Kanokmukda  )  แปลว่า  ไข่มุกทองคำ  

ศักดา  ( Sakda  )  แปลว่า  อำนาจ  

ศักดากุล  (  Sakdakul  )  เเปลว่า  เชื้อสายมีอำนาจ  

ศักดาพงษ์  (  Sakdapong  )  แปลว่า  เชื้อสายมีอำนาจ  

ศักดาพงศ์  (  Sakdapong  )  แปลว่า  เชื้อสายมีอำนาจ  

จิรศักดา  (  Jirasakda  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจยั่งยืน  

สุรศักดา  (  Surasakda  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีอำนาจ  

อัษฎา  (  Atsada  )  แปลว่า  แปด  

อัษฎาพร  (  Atsadaporn  )  แปลว่า  พรแปด  

อัษฎาวุฒิ  (  Atsadawut  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญแปด  

สุรอัษฎา  (  Suraatsada  )  แปลว่า  แปดเซียน  ,  แปดเทพ  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ