ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า กา

       ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า กา  (   การ์  )  มีดังนี้  อาทิเช่น  

กรรณิกา  (  Kannika  )  แปลว่า  ดอกไม้  ,  ฝักบัว  ,  ช่อฟ้า  

กรรณิการ์  (  Kannika  )  แปลว่า  ชื่อพันธุ์ไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง  

กัตติกา  (  Kattika  )  แปลว่า  ดาวลูกไก่  

กาเหว่า  (  Kawou  )  แปลว่า  นกดุเหว่า  

เขมิกา  (  Khemika  )  แปลว่า  ผู้พ้นภัย  

ชนิกา  (  Chanika  )  แปลว่า  แม่   

ชนิกาทิพย์  (  Chanikatip  ,  Chanikathip  )  แปลว่า  แม่เป็นของเทวดา  

ดุจชนิกา  (  Dujchanika  )  แปลว่า  เหมือนแม่  

พิมพ์ชนิกา  (  Pimchanika  )  แปลว่า  รูปแม่  ,  แบบแม่  

เพียงชนิกา  (  Piangchanika  )  แปลว่า  เหมือนแม่  

โชติกา  (  Chotika  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรือง  

ฐิติกา  (  Thitika  )  แปลว่า  ผู้ดำรงอยู่  

ดาริกา  ( Darika  )  แปลว่า  ดาว  

ดาริกาทิพย์  (  Darikatip  ,  Darikathip  )  แปลว่า  ดวงดาวเป็นของเทวดา

ดุจดาริกา  (  Dujdarika  )  แปลว่า  เหมือนดาว  

พิมพ์ดาริกา  (  Pimdarika  )  แปลว่า  เหมือนดาว  

ทาริกา  (  Tarika  )  แปลว่า  เด็กหญิง  

พิมพ์ทาริกา  (  Pimtarika  )  แปลว่า  เหมือนเด็กหญิง  

ผกา  (  Phaka  )  แปลว่า  ดอกไม้  

ผกากานต์  (  Phakakan  )  แปลว่า  ดอกไม้อันเป็นที่รัก  

ผกากุล  (  Phakakul  )  แปลว่า  เชื้อสายดอกไม้  

ผกากมล  (  Phakakamol  )  แปลว่า  ดอกบัว  

ผกาพรรณ  (  Phakapan  )  แปลว่า  ดอกไม้แห่งความงาม  

ผกาทิพย์  (  Phakatip  ,  Phakathip  )  แปลว่า  ดอกไม้เป็นของเทวดา  

ประไพผกา  (  Prapaiphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม  

ประภาผกา  (  Prapaphaka  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งดอกไม้  

ปทุมผกา  (  Patumphaka  )  แปลว่า  ดอกบัว  

พิมพ์ผกา  (  Pimphaka  )  แปลว่า  รูปดอกไม้  

เพ็ญผกา  (  Penphaka  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยดอกไม้  

สิริผกา  (  Siriphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้แห่งความงาม  

มัลลิกา  (  Mallika  ,  Manlika  )  แปลว่า  ดอกมะลิ  

เพ็ญมัลลิกา  (  Penmallika  ,  Penmanlika  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยดอกมะลิ  

สิริมัลลิกา  (  Sirimallika  ,  Sirimanlika  )  แปลว่า  ดอกมะลิแห่งความงาม  

มาณวิกา  (  Manwika  ,  Manvika  )  แปลว่า  สาวรุ่น  

อันธิกา  (  Antika  )  แปลว่า  กลางคืน  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "