ชื่อที่มีคำว่าพรรณ

     ชื่อที่มีคำว่าพรรณ   ส่วนมากมักพบในชื่อผู้หญิง มีดังนี้  อาทิเช่น  

พรรณ  (  Pan  )  แปลว่า  พัณณ์  ,  วัณณ์  ,  ความงาม , คำสรรเสริญ , ความยกย่อง , สี , แสง , ชนิด , เพศ 

พรรณกมล  (  Pankamol  ,  Pankamon  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งบัว  

พรรณเครือ  (  Pankrua  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งความงาม  

พรรณทิพย์  (  Pantip  ,  Panthip  )  แปลว่า  ความงามเป็นของเทวดา  

พรรณพิสุทธิ์  (  Panpisut  )  แปลว่า  ผู้มีความงามหมดจด  

พรรณพิมล  (  Panpimol  ,  Panpimon  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

พรรณลดา  (  Panlada  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งความงาม  

พรรณวิมล  (  Panwimol  ,  Panwimon )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

กนาพรรณ  (  Kanapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม  

กมลพรรณ  (  Kamolpan  ,  Kamonpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งบัว  

กัลยาพรรณ  (  Kanlayapan  )  แปลว่า  นางผู้มีความงาม 

จิรพรรณ  (  Jirapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยั่งยืน  

จารุพรรณ  (  Jarupan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามน่ารัก  

จุฑาพรรณ  (  Jutapan  ,  Juthapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามที่สุด  

จิตราพรรณ  (  Jittrapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงามยิ่ง  

ชุติพรรณ  (  Chutipan , Chuthipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามรุ่งเรือง  

ฐิติพรรณ  (  Thitipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดำรงอยู่  

ดนุพรรณ  (  Danupan  )  แปลว่า  ฉันมีความงาม  

ดนยาพรรณ  (  Danayapan  )  แปลว่า  ลูกหญิงมีความงาม  

ดนุชาพรรณ  (  Danuchapan  )  แปลว่า  ลูกหญิงมีความงาม  

ทิชาพรรณ  (  Tichapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม  

ทิพาพรรณ  (  Tipapan  )  แปลว่า  วันแห่งความงาม  

ธนาพรรณ  (  Tanapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเป็นทรัพย์สิน  

นันทพรรณ  (  Nantapan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความงาม  

นราพรรณ  (  Narapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม  

นิภาพรรณ  (  Nipapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเสมอ  

นิศาพรรณ  (  Nisapan  )  แปลว่า  ราตรีแห่งความงาม  

ประไพพรรณ  (  Prapaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

ประภาพรรณ  (  Prapapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามและแสงสว่าง  

ผกาพรรณ  (  Phakapan  )  แปลว่า  ดอกไม้แห่งความงาม  

พรพรรณ  (  Pornpan  )  แปลว่า  พรแห่งความงาม  

พิมพ์พรรณ  (  Pimpan  )  แปลว่า  ผู้มีรูปแห่งความงาม 

พิสุทธิพรรณ  (  Pisuttipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามหมดจด  

พีรพรรณ  (  Peerapan  )  แปลว่า  ผู้มีความเพียรมีความงาม   

พิมลพรรณ  (  Pimolpan  ,  Pimonpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

เพ็ญพรรณ  (  Penpan  )   แปลว่า  ผู้เต็มไปด้วยความงาม 

พัชราพรรณ  (  Patcharapan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม  

พัชรีพรรณ  (  Patchareepan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม  

ภัทราพรรณ  (  Pattrapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามน่ารัก   

ภัสราพรรณ  (  Passarapan  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างแห่งความงาม  

ภรณ์พรรณ  (  Pornpan  )  แปลว่า  ผู้มีเครื่องประดับแห่งความงาม  

มณีพรรณ  (  Maneepan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งเพชร  

รพีพรรณ  (  Rapeepan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งดวงตะวัน  

รวีพรรณ  (  Raweepan  ,  Raveepan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งดวงตะวัน  

รัตนาพรรณ  (  Rattanapan  )  แปลว่า  แก้วแห่งความงาม 

ฤทัยพรรณ  (  Rutaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามแห่งใจ  

ลดาพรรณ  (  Ladapan  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งความงาม  

ลักขณาพรรณ  (  Lakkhanapan  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะแห่งความงาม  

ลออพรรณ  (  Laorpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

วัชรีพรรณ  (  Watchareepan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม  

วัชราพรรณ  (  Watcharapan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม  

วลัยพรรณ  (  Walaipan  ,  Valaipan )  แปลว่า  กำไลแห่งความงาม  

วัลยาพรรณ  (  Wanlayapan  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งความงาม  

วรพรรณ  (  Worrapan  ,  Vorrapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเลิศ  

วิมลพรรณ  (  Wimolpan ,  Wimonpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

ศศิพรรณ  (  Sasipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งจันทร์  

ศศินาพรรณ  (  Sasinapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งจันทร์  

สกาวพรรณ  (  Sakaopan  ) แปลว่า  ผู้มีความงามสะอาด  

สิริพรรณ  (  Siripan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม  

สุดาพรรณ  (  Sudapan  )   แปลว่า  นางผู้มีความงาม 

อำไพพรรณ  (  Ampaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง 

อรพรรณ  (  Orrapan  )   แปลว่า  นางผู้มีความงาม  

อุษาพรรณ  (  Usapan  )  แปลว่า  เช้าตรู่แห่งความงาม  ,  แสงเงินแสงทองแห่งความงาม 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ