ชื่อผู้ชายที่มี ม

       ชื่อผู้ชายที่มี  ม  (  มอ ม้า  )  มีดังนี้  อาทิเช่น  

กิตติมนัส  (  Kittimanas  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงแห่งใจ  

ขวัญมนัส  (  Khwanmanas  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญแห่งใจ  

จิรมนัส  (  Jiramanas  )  แปลว่า  ผู้มีใจยั่งยืน  

จิรมานพ  (  Jiramanop  )  แปลว่า  ผู้ยั่งยืน  

มานะพงศ์  (  Manapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความตั้งใจจริง  

มานะพงษ์  (  Manapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความตั้งใจจริง  

มีนกานต์  (  Meenkan  )  แปลว่า  ปลาอันเป็นที่รัก  

มีนพงศ์  (  Meenpong  )  แปลว่า  เชื้อสายปลา  

มีนพงษ์  ( Meenpong  )  แปลว่า  เชื้อสายปลา  

วุฒิมานะ  (  Wuttimana  )  แปลว่า  ผู้มีความตั้งใจจริงมีความเจริญ  

ศิริมานะ  (  Sirimana  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญมีความตั้งใจจริง  

ศิริมานพ  (  Sirimanop  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญ  

ศิริเมธา  (  Sirimeta ,  Sirimetha  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญมีปัญญา  

ศิริเมธี  (  Sirimetee  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นมิ่งขวัญ  

สุรมนัส  (  Suramanas  )  แปลว่า  ผู้มีใจกล้าหาญ  

สุรมาณพ  (  Suramanop  )  แปลว่า  ชายหนุ่มผู้กล้าหาญ  

สุรมานิต  (  Suramanit  )  แปลว่า  ผู้กล้าที่คนนับถือ  

สุรมารุต  (  Suramarut  )  แปลว่า  เทพแห่งลม  

สุมนัส  (  Sumanas  )  แปลว่า  ใจดี  ,  ใจงาม  

พงศ์มาศ  (  Pongmas  )  แปลว่า  เชื้อสายทองคำ  

พงษ์มาศ  (  Pongmas  )  แปลว่า  เชื้อสายทองคำ  

พงศ์มาส  (  Pongmas  )  แปลว่า  เชื้อสายจันทร์  

พงษ์มาส  (  Pongmas  )  แปลว่า  เชื้อสายจันทร์  

พงศ์เมธา  (  Pongmeta  )  แปลว่า  เชื้อสายมีปัญญา  

พงษ์เมธา  (  Pongmeta  )  แปลว่า  เชื้อสายมีปัญญา  

พงศ์เมธี  (  Pongmetee  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  

พงษ์เมธี  (  Pongmetee  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  

พงศ์มารุต  (  Pongmarut  )  แปลว่า  เชื้อสายลม  

พงษ์มารุต  (  Pongmarut  )  แปลว่า  เชื้อสายลม  

พุฒิมาศ  (  Puttimas  )  แปลว่า  ทองคำแห่งความเจริญ  

พุฒิมาส  (  Puttimas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์แห่งความเจริญ  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "