ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า มณี

         ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า  มณี  มีดังนี้  อาทิเช่น  

มณีกมล  (  Maneekamol  )  แปลว่า  บัวแก้ว  

มณีกนก  (  Maneekanok   )  แปลว่า  เพชรทอง  

มณีกาญจน์  (  Maneekan  )  แปลว่า  เพชรทอง  

มณีกันยา  (  Maneekanya  )  แปลว่า  นางแก้ว  

มณีกัญญา  (  Maneekanya  )  แปลว่า  นางแก้ว  

มณีกัลยา  (  Maneekanlaya  )  แปลว่า  นางแก้ว  

มณีกานต์  (  Maneekan  )  แปลว่า  แก้วอันเป็นที่รัก  

มณีกุณฑล  (  Maneekunton  )  แปลว่า  ต่างหูเพชร  

มณีจรัส  (  Maneejaras  )  แปลว่า  แก้วรุ่งเรือง  

มณีทิพย์  (  Maneetip  ,  Maneethip  )  แปลว่า  แก้วเป็นของเทวดา  

มณีนาฏ  (  Maneenat  )  แปลว่า  นางแก้ว  

มณีนุช  (  Maneenuch  )  แปลว่า  น้องแก้ว  

มณีรัตน์  (  Maneerat  )  แปลว่า  เพชร  

มณีเรขา  (  Maneerekha  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

เขมมณี  (  Khemmanee  )  แปลว่า  แก้วแห่งความพ้นภัย  

เครือมณี  (  Kruamanee  )  แปลว่า  เชื้อสายแก้ว  ,  เชื้อสายเพชรพลอย  

จิตรามณี  (  Jittramanee  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

จรัสมณี  (  Jarasmanee  )  แปลว่า  เพชรรุ่งเรือง  

จารุมณี  (  Jarumanee  )  แปลว่า  แก้วงาม  ,  เพชรน้ำงาม   

จิรมณี  (  Jiramanee  )  แปลว่า  แก้วอันยั่งยืน  

ชนามณี  (  Chanamanee  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐ  

ชุติมณี  (  Chutimanee  )  แปลว่า  เพชรรุ่งเรือง  

ชามามณี  (  Chamamanee  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ  

ฐิติมณี  (  Thitimanee  )  แปลว่า  แก้วดำรงอยู่  ,  เพชรดำรงอยู่  

ณัฐมณี  (  Natmanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์  

ณัฏฐ์มณี  (  Natmanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์  

ดนยามณี  (  Danayamanee  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ  

ดนุชามณี  (  Danuchamanee  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ  

ดารามณี  (  Daramanee  )  แปลว่า  ดาวแก้ว  ,  ดาวเพชร  

ดาริกามณี  (  Darikamanee  )  แปลว่า  ดาวแก้ว  ,  ดาวเพชร  

ดุจมณี  (  Dujmanee  )  แปลว่า  เหมือนเพชร  ,  เหมือนแก้ว  

ทิชามณี  (  Tichamanee  ,  Thichamanee  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐ  

ทิพย์มณี  (  Tipmanee  ,  Thipmanee  )  แปลว่า  แก้วเป็นของเทวดา  

ทิพามณี  (  Tipamanee  )  แปลว่า  วันแห่งเพชรพลอย  

ทิวามณี  (  Tiwamanee  )  แปลว่า  วันแห่งเพชรพลอย  

ทับทิมมณี  (  Tabtimmanee  )  แปลว่า  พลอยสืแดง  

ธนามณี   (  Tanamanee  )  แปลว่า  ทรัพย์สินเพชรพลอย

ธิดามณี   (  Tidamanee  ,  Thidamanee  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ  

ธัญญามณี  (  Tanyamanee  )  แปลว่า  เพชรรุ่งเรือง  

นภามณี  (  Napamanee  )  แปลว่า  แก้วฟ้า  

นิภามณี  (  Nipamanee  )  แปลว่า  เสมอเพชร  

นิลมณี  (  Nilmanee  )  แปลว่า  พลอยสีดำ  

นิศามณี  (  Nisamanee  )  แปลว่า  แก้วราตรี  ,  ดวงจันทร์  

นิสามณี  (  Nisamanee  )  แปลว่า  แก้วราตรี  ,  ดวงจันทร์  

เบญจมณี  (  Benjamanee  )  แปลว่า  แก้วห้า  

ปทุมมณี  (  Patummanee  )  แปลว่า  บัวแก้ว  

ประไพมณี  (  Prapaimanee  )  แปลว่า  แก้วงาม  ,  เพชรน้ำงาม  

ประภามณี  (  Prapamanee  )  แปลว่า  แสงเพชรพลอย  

ปิยมณี  (  Piyamanee  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ  

ปรียามณี  (  Preeyamanee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ  

ผกามณี  (  Phakamanee  )  แปลว่า  ดอกไม้แก้ว  ,  ดอกไม้เพชรพลอย  

พฤกษามณี  (  Pruksamanee  )  แปลว่า  ต้นไม้แก้ว  ,  ต้นไม้เพชรพลอย  

พัชรมณี  (  Patcharamanee  )  แปลว่า  เพชร  

พัชรามณี  (  Patcharamanee  )  แปลว่า  เพชร  

พิทยามณี  (  Pittayamanee  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้อันประเสริฐ  

พิมพ์มณี  (  Pimmanee  )  แปลว่า  รูปเพชร  

พิมลมณี  (  Pimolmanee  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

พิสุทธิ์มณี  (  Pisutmanee  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

เพ็ญมณี  (  Penmanee  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยเพชร  

ภัสรามณี  (  Passaramanee  )  แปลว่า  แสงเพชร  

ภัทรามณี  (  Pattramanee  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

ยลมณี  (  Yonmanee  )  แปลว่า  มองดูเพชร  ,  มองดูแก้ว  

รุจามณี  (  Rujamanee  )  แปลว่า  เพชรรุ่งเรือง  

รุจิรามณี  (  Rujiramanee  )  แปลว่า  เพชรรุ่งเรือง  ,  เพชรน้ำงาม  

ศศิมณี  (  Sasimanee  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  

สกาวมณี  (  Sakaomanee  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

สุทธิมณี  (  Suttimanee  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

สุธามณี  (  Sutamanee  )  แปลว่า  อาหารทิพย์อันประเสริฐ  

อุษามณี  (  Usamanee  )  แปลว่า  แสงเงินแสงทองดุจเพชร  

อาภามณี  (  Arpamanee  )  แปลว่า  แสงเพชร  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก