กันยา ชื่อผู้หญิง

      กันยา  หรือ  กัญญา  ชื่อผู้หญิง  มีดังนี้  อาทิเช่น    

กันยา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม  ,  ผู้หญิง  

กัญญา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม  ,  ผู้หญิง  

กันยากานต์  (  Kanyakan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก  

กันยาณัฐ  (  Kanyanat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์  

กันยาณัฏฐ์  (  Kanyanat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์  

กันยาทิพย์  (  Kanyatip  ,  Kanyathip  )  แปลว่า  นางงามเป็นของเทวดา  

กันยานุช  (  Kanyanuch  )  แปลว่า  น้องหญิง  

กันยาพรรณ  (  Kanyapan  )  แปลว่า  นางงาม   

กันยาพัชร์  (  Kanyapach  )  แปลว่า  นางแก้ว  

กันยาภัทร์  (  Kanyapat  )  แปลว่า  นางผู้น่ารัก  

กันยาภัสร์  (  Kanyapas  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  

กันยาภัค  (  Kanyapak  )  แปลว่า  นางผู้มีโชคลาภ  

กันยามณี  (  Kanyamanee  )  แปลว่า  นางแก้ว  

กันยามาส  (  Kanyamas  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์  

กันยามาศ  (  Kanyamas  )  แปลว่า  นางงามดั่งทอง  

กันยารัตน์  (  Kanyarat  )  แปลว่า  นางแก้ว  

กันยาลักษณ์  (  Kanyalak  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี  

ดุจกันยา  (  Dujkanya  )  แปลว่า  เหมือนนาง  ,  คล้ายนางงาม  

ปิยกันยา  (  Piyakanya  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก  

พิมพ์กันยา  (  Pimkaya  )  แปลว่า  รูปนาง 

พีรกันยา  (  Peerakanya  )  แปลว่า  นางผู้กล้า  

พุฒิกันยา  (  Puttikanya  ) แปลว่า  นางผู้มีความเจริญ  

พิสุทธิกันยา  (  Pisuttikanya  )  แปลว่า  นางผู้หมดจด  

พุทธิกันยา  (  Puttikanya  )  แปลว่า  นางผู้มีปัญญา  

ภัทรกันยา  (  Pattarakanya  )  แปลว่า  นางผู้น่ารัก  

ศศิกันยา  (  Sasikanya  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์  

สกาวกันยา  (  Sakaokanya  )  แปลว่า  นางขาว  ,  นางสะอาด  

สุวกันยา  (  Suwakanya  )  แปลว่า  นางงาม  

เสาวกันยา  (  Souwakanya  )  แปลว่า  นางงาม  

สิริกันยา  (  Sirikanya  )  แปลว่า  นางผู้เป็นมิ่งขวัญ  

สุธากันยา  (  Sutakanya  )  แปลว่า  นางผู้กินอาหารทิพย์  

อาภากันยา  (  Arpakanya  )  แปลว่า  นางผู้มีความสว่าง  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์