ประ ชื่อผู้หญิง

         ประ  ชื่อผู้หญิงมีดังนี้  อาทิเช่น  

ประกาย  (  Prakie  )  แปลว่า  แสงที่กระจายออกไป ,  ดาว  

ประกายเพชร  (  Prakiepech  )  แปลว่า  แสงเพชรที่กระจายออกไป  

ประกายดาว  (  Prakiedao  )  แปลว่า  แสงดาวที่เป็นประกาย  

ประดุจ  (  Praduj  )  แปลว่า  เหมือน  ,  เช่น  ,  ดัง  

ประดุจชนิกา  (  Pradujchanika  )  แปลว่า  เหมือนแม่  

ประดุจชนิดา  (  Pradujchanida  )  แปลว่า  เหมือนพ่อ  

ประไพ  (  Prapai  )  แปลว่า  งาม  

ประไพกุล  (  Prapaikul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม  

ประไพทิพย์  (  Prapaitip  ,  Prapaithip  )  แปลว่า  งามเป็นของเทวดา  

ประไพพรรณ  (  Prapaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

ประไพวรรณ  (  Prapaiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

ประไพพัชร์  (  Prapaipach  )  แปลว่า  เพชรงาม  

ประไพพิชญ์  (  Prapaipich  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

ประไพพร  (  Prapaiporn  )  แปลว่า  ผู้มีพรงาม  

ประไพพันธุ์  (  Prapaipan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม  

ประไพภัสร์  (  Prapaipas  )  แปลว่า  ผู้มีแสงงาม  

ประไพภรณ์  (  Prapaiporm  )  แปลว่า  ผู้มีเครื่องประดับงาม  

ประไพผกา  (  Prapaiphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม  

ประไพมณี  (  Prapaimanee  )  แปลว่า   เพชรงาม  

ประไพมาส  (  Prapaimas  )  แปลว่า  จันทร์งาม  ,  งามดั่งจันทร์  

ประไพมาศ  (  Prapaimas  )  แปลว่า  ทองงาม  ,  งามดั่งทอง  

ประไพรัชนี  (  Prapairatchanee  )  แปลว่า  ราตรีงาม  

ประไพรัตน์  (  Prapairat  )  แปลว่า  แก้วงาม  

ประไพรัศมี  (  Prapairatsamee  )  แปลว่า  แปลว่า  ผู้มีแสงงาม  

ประไพลดา  (  Prapailada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถางาม  ,  ผู้เป็นเชื้อสายงาม  

ประไพสินี  (  Prapaisinee  )  แปลว่า  นางงาม  

ประไพสุดา  (  Prapaisuda  )  แปลว่า  นางงาม  

เพ็ญประไพ  (  Penprapai  )  แปลว่า  ผู้เต็มไปด้วยความงาม  

ศศิประไพ  (  Sasiprapai  )  แปลว่า  จันทร์งาม  ,  งามดั่งจันทร์  

อรประไพ  (  Ornprapai  ) แปลว่า  นางงาม  

ประภา  (  Prapa  )  แปลว่า  แสง  ,  แสงสว่าง  ,  แสงไฟ  

ประภากุล  (  Prapakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายมีแสงสว่าง  

ประภาภรณ์  (  Prapaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับมีแสงสว่าง  

ประภาทิพย์  (  Prapatip  ,  Prapathip  )  แปลว่า  แสงสว่างเป็นของเทวดา  

ประภาลดา  (  Prapalada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถามีแสงสว่าง  ,  ผู้เป็นเชื้อสายมีแสงสว่าง  

ประภาสินี  (  Prapasinee  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  

ประภาสุดา  (  Prapasuda  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  

ประภาภัทร์  (  Prapapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักมีแสงสว่าง  

ประภาพรรณ  (  Prapapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดังแสงสว่าง 

ประภาพัชร์  (  Prapapach  )  แปลว่า  แสงเพชร

ประภาวรรณ  (  Prapawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดังแสงสว่าง  

ประภารัศมี  (  Praparatsamee  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างยิ่ง 

ประภารัชนี  (  Praparatchanee  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งราตรี  

ประภารัตน์  (  Praparat  )  แปลว่า  ดวงแก้วมีแสงสว่าง  ,  แสงเพชร  

เพ็ญประภา  (  Penprapa  )  แปลว่า  ผู้เต็มไปด้วยแสงสว่าง  

อรประภา  (  Ornprapa  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  

ประภัสสร  (  Prapassorn  )  แปลว่า  แสงพราวๆ , สีเลื่อมๆ 

ประภัสรา  (  Prapassara  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่าง  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง