ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พงศ์

          ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า  พงศ์  หรือ  พงษ์  มีดังนี้  อาทิเช่น  

พงศ์  หรือ พงษ์   (  Pong   )  แปลว่า  เชื้อสาย  ,  วงศ์  ,  เหล่ากอ  ,  ตระกูล  

พงศกร  (  Pongsakorn  )  แปลว่า  ผู้ตั้งวงศ์  

พงศธร  (  Pongsatorn  )  แปลว่า  ผู้ดำรงวงศ์  

พงศ์คุณากร  (  Pongkunakorn  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นบ่อเกิดแห่งความดี  

พงศ์จรัส  (  Pongjaras  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ่งเรือง  

พงศ์เดช  (  Pongdech  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความงาม  ,  เชื้อสายผู้มีชื่อเสียง  

พงศ์พัฒน์  (  Pongpat  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ  

พงศ์ภัทร์  (  Pongpat  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้น่ารัก  

พงศ์ภัสร์  (  Pongpas  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีแสงสว่าง  

พงศ์พิสุทธิ์  (  Pongpisut  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้หมดจด  

กานต์พงศ์  (  Kanpong  )  แปลว่า  เชื้อสายอันเป็นที่รัก  

เกรียงพงศ์  (  Kriangpong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายยิ่ง  

ไกรพงศ์  (  Kraipong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายกล้า  

เกรียงไกรพงศ์  (  Kriangkraipong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายยิ่งใหญ่  ,  ผู้เป็นเชื้อสายกล้ายิ่ง  

ขจรพงศ์  (  Khajornpong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายกำจรไป  

จุฑาพงศ์  (  Jutapong  )  แปลว่า  ที่สุดของเชื้อสาย  

จิรพงศ์  (  Jirapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ยั่งยืน  

เจษฎาพงศ์  (  Jessadapong  )  แปลว่า  พี่ผู้เป็นเชื้อสาย  ,  เชื้อสายพี่  

ฉลองพงศ์  (  Chalongpong  )  แปลว่า  การยินดีแห่งเชื้อสาย  

ชนาพงศ์  (  Chanapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย  

ชนกพงศ์  (  Chanokpong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายพ่อ  

ชัยพงศ์  (  Chaiyapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายชนะ  

ไชยพงศ์  (  Chaiyapong  )   แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเจริญกว่า  

ชาญพงศ์  (  Chanpong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายชำนาญ  

โชติพงศ์  (  Chotipong  )  แปลว่า  เชื้อสายมีความรุ่งเรือง  

เชษฐพงศ์  (  Chestapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายพี่  ,  พี่ผู้เป็นเชื้อสาย  

ฐิติพงศ์  (  Thitipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ดำรงอยู่  

ณัฐพงศ์  (  Nattapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นนักปราชญ์  

ณัฏฐพงศ์  (  Nattapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นนักปราชญ์  

ดนุพงศ์  (  Danupong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายฉัน  ,  ฉันผู้เป็นเชื้อสาย  

ดนัยพงศ์  (  Danaipong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายลูกชาย  ,  ลูกชายผู้เป็นเชื้อสาย  

ดรุณพงศ์  (  Darunpong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายวัยรุ่น  ,  เด็กรุ่นผู้เป็นเชื้อสาย  

ดุลยพงศ์  (  Dunlayapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเสมอกัน  

ตรัยพงศ์  (  Traipong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายสาม  

ถิรพงศ์  (  Thirapong  )  แปลว่า  เชื้อสายแข็งแรง  ,  เชื้อสายมั่นคง  

ทวีพงศ์  (  Taweepong  ,  Taveepong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเพิ่มขึ้น  

ธนพงศ์  (  Tanapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีทรัพย์สิน  

ธนาพงศ์  (  Tanapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีทรัพย์สิน  

ธีรพงศ์  (  Teerapong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  

นันทพงศ์  (  Nantapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความยินดี  

นราพงศ์  (  Narapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย  

นฤพงศ์  (  Narupong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย  

นิธิพงศ์  ( Nitipong  )  แปลว่า  ขุมทรัพย์แห่งเชื้อสาย

บูรณาพงศ์  (  Booranapong  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยเชื้อสาย  

ปิยพงศ์  (  Piyapong  )  แปลว่า  เชื้อสายอันเป็นที่รัก  

ปิติพงศ์  (  Pitipong  )  แปลว่า  การยินดีแห่งเชื้อสาย  

พุฒิพงศ์  (  Puttipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ  

เมธาพงศ์  (  Metapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นนักปราชญ์  

สุรพงศ์  (  Surapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล้า  

อมรพงศ์  (  Amornpong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ยั่งยืน  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ