ชื่อที่มีคำว่าพุฒิ

          ชื่อที่มีคำว่า  พุฒิ  มีดังนี้  อาทิเช่น  

พุฒิกานต์  (  Puttikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความเจริญ  

พุฒิกรณ์  (  Puttikorn  )  แปลว่า  ผู้ฉลาดมีความเจริญ  

พุฒิคม  (  Puttikom  )  แปลว่า  ผู้เฉียบแหลมมีความเจริญ  

พุฒิคุณ  (  Puttikun  )  แปลว่า  ความดีทำให้มีความเจริญ  

พุฒิจรัส  (  Puttijaras  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง  

พุฒิชัย  (  Puttichai  )  แปลว่า  ผู้ชนะมีความเจริญ  

พุฒิไชย  (  Puttichai  )  แปลว่า  ผู้เจริญกว่ามีความเจริญ  

พุฒิชนา  (  Puttichana  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ  

พุฒิชาญ  (  Puttichan  )  แปลว่า  ผู้ชำนาญมีความเจริญ  

พุฒิโชติ  (  Puttichot  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง  

พุฒิณัฐ  (  Puttinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ  

พุฒิณัฏฐ์  (  Puttinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ  

พุฒิธรณ์  (  Puttitorn  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้ซึ่งความเจริญ  

พุฒินาท  (  Puttinat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญกึกก้อง  

พุฒิไผท  (  Puttiphatai  )  แปลว่า  แผ่นดินแห่งความเจริญ  

พุฒิพนัส  (  Puttipanas  )  แปลว่า  ป่าแห่งความเจริญ  

พุฒิพัฒน์  (  Puttipat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญยิ่ง  

พุฒิพงศ์  (  Puttipong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายมีความเจริญ  

พุฒิพงษ์  (  Puttipong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายมีความเจริญ  

พุฒิวิชญ์  (  Puttiwich  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้และความเจริญ  

พุฒิวัฒน์  (  Puttiwat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญยิ่ง 

พุฒิวัจน์  (  Puttiwaj  ,  Puttiwat  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำแห่งความเจริญ  

พุฒิภัทร์  (  Puttipat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักมีความเจริญ  

พุฒิภัสร์  (  Puttipas  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างมีความเจริญ  

พุฒิภาคย์  (  Puttipak  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญโชคดี  

พุฒิรัฐ  (  Puttirat  )  แปลว่า  บ้านเมืองมีความเจริญ  

พุฒิฤทธิ์  (  Puttirit  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจมีความเจริญ  

พุฒิลักษณ์  (  Puttilak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะมีความเจริญ  

พุฒิวนัส  (  Puttiwanas  )  แปลว่า  ป่าแห่งความเจริญ  

พุฒิวรรษ  (  Puttiwat  ,  Puttivas  )  แปลว่า  ฝนแห่งความเจริญ  

พุฒิวัส  (  Puttivas  ,  Puttiwat  )  แปลว่า  ฝนแห่งความเจริญ  

พุฒิวรุณ  (  Puttiwarun  )  แปลว่า  เทวดาแห่งฝนมีความเจริญ  

พุฒิวารี  (  Puttiwaree  )  แปลว่า  น้ำมีความเจริญ  

พุฒินันท์  (  Puttinan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความเจริญ  

พุฒิหาญ  (  Puttihan  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความเจริญ  

พุฒิอมร  (  Puttiamorn  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญยั่งยืน  

พุฒิสัณห์  (  Puttisan  )  แปลว่า  ผู้สุภาพมีความเจริญ  

ชนาพุฒิ  (  Chanaput  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ  

ถิรพุฒิ  (  Thiraput  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญมั่นคง  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ