ชื่อที่มีคำอ่านออกเสียงว่า วัด

          ชื่อที่มีคำอ่านออกเสียงว่า  วัด  มีดังนี้  อาทิเช่น  

วัจน์  (  Waj  ,  Wat  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ  

วัฒน์  (  Wat  )  แปลว่า  ความเจริญ  

วรรษ  (  Wat  ,  Vas  )  แปลว่า  ป๊  ,  ฤดูฝน  ,  ฝน  

วัส  (  Wat  ,  Vas  )  แปลว่า  ฝน  ,  ปี  

วัต  (  Wat  )  แปลว่า  ความประพฤติ  ,  ข้อปฏิบัติ  

วัตร  (  Wat  )   แปลว่า   กิจพึงกระทำ  

กิจวัตร  (  Kitjawat  )  แปลว่า  การงานพึงกระทำ  

วัจนา  (  Watjana  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ  

วัฒนา  (  Wattana  )  แปลว่า  ความเจริญ  

ศตวรรษ  (  Satawat  ,  Satavas  )  แปลว่า  รอบร้อยปี  

วสุวัส  (  Wasuvas  ,  Wasuwat  )  แปลว่า  ฝนงาม  

กิตติวัจน์  (  Kittiwaj  Kittiwat  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำสรรเสริญ  

ไกรวัจน์  (  Kraiwaj  ,  Kraiwat  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำยิ่ง  

วุฒิวัจน์  (  Wuttiwat ,  Wuttiwaj )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยแห่งความเจริญ  

สุวัจน์  (  Suwat  ,  Suwaj  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี  

กิตติวัฒน์  (  Kittiwat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญและคำสรรเสริญ

ไกรวัฒน์  (  Kraiwat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญยิ่ง  

จิรวัฒน์  (  Jirawat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญยั่งยืน  

ชนาวัฒน์  (  Chanawat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ  

ฐิติวัฒน์  (  Thitiwat  )  แปลว่า  ผู้ตั้งอยู่ในความเจริญ  

ธิติวัฒน์  (  Titiwat  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาและความเจริญ  

ธีรวัฒน์  (  Teerawat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์มีความเจริญ  

นันทวัฒน์  (  Nantawat  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความเจริญ  

ถิรวัฒน์  (  Thirawat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่มั่นคง  

พุฒิวัฒน์  (  Puttiwat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญยิ่ง  

วุฒิวัฒน์  (  Wuttiwat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญยิ่ง  

ศุภวัฒน์  (  Supawat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญงาม  

ศิริวัฒน์  (  Siriwat  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญมีความเจริญ  

สุวัฒน์  (  Suwat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญดี  

สิริวัฒน์  (  Siriwat  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญมีความเจริญ  

สุรวัฒน์  (  Surawat  ) แปลว่า  ผู้กล้ามีความเจริญ  

อมรวัฒน์  (  Amornwat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญอันยั่งยืน  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์