ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า วี

        ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า วี  มีดังนี้  อาทิเช่น  

วี  (  Wee , Vee  )  แปลว่า  พัด  ,  โบก  ,  แกว่ง

วีชนี  (  Weechanee  )  แปลว่า  พัด  

วีจิ  ( Weeji  )  แปลว่า  คลื่น  ,  ลูกคลื่น  

วีณา  (  Weena  )  แปลว่า  พิณ  

วีรวัลย์  (  Weerawal  ,  Weerawan  )  แปลว่า  เครือเถาผู้กล้า  

วีรกาญจน์  (  Weerakan  )  แปลว่า  ทองแห่งผู้กล้า  

วีรชนา  (  Weerachana  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญ  

วีรนุช  (  Weeranuch  )  แปลว่า  น้องผู้กล้า  

วีรญา  (  Weeraya  )  แปลว่า  ผู้กล้า

วีรนิตย์  (  Weeranit  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญเสมอ  

วีรพันธุ์  (  Weerapan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล้า  

วีรพรรณ  (  Weerapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งผู้กล้า  

วีรภรณ์  (  Weeraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับผู้กล้า  

วีรลดา  (  Weeralada  )  แปลว่า  เครือเถาผู้กล้า  

วีรภัค  (  Weerapak  )  แปลว่า  ความเจริญแห่งผู้กล้า  

วีรภัสร์  (  Weerapas  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งผู้กล้า  

วีรมณี  (  Weeramanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งผู้กล้า  

รวี  (  Rawee  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์  

รวีภรณ์  (  Raweeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับตะวัน  

รวีลดา  (  Raweelada  )  แปลว่า  เครือเถาตะวัน  

รวีวรรณ  (  Raweewan  )  แปลว่า  ความงามแห่งตะวัน  

รวีพรรณ  (  Raweepan  )  แปลว่า  ความงามแห่งตะวัน  

รวีรัตน์  (  Raweerat  )  แปลว่า  ดวงตะวัน  

รวีพันธุ์  (  Raweepan  )  แปลว่า  เชื้อสายตะวัน  

รวีวัลย์   (  Raweewal  )  แปล่า  เครือเถาดวงตะวัน  

อาภารวี  ( Arparawee  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งดวงตะวัน  

รวีอาภา  (  Raweearpa  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งดวงตะวัน  

รวีกันย์  (  Raweekan  )  แปลว่า  นางงามดั่งดวงตะวัน  

รวีกัลยา  (  Raweekanlaya  )  แปลว่า  นางงามดั่งดวงตะวัน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง