ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า ลักษณ์

    ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า ลักษณ์  มีดังนี้  อาทิเช่น  

ไกรลักษณ์  (  Krailak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะกล้า  

คมลักษณ์  (  Komlak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะอ่อนน้อม  

ชุติลักษณ์  (  Chutilak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะรุ่งเรือง  

ถิรลักษณ์  (  Thiralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะมั่นคง ,  ผู้มีลักษณะแข็งแรง  

ธีรลักษณ์  (  Teeralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะนักปราชญ์  

พีรลักษณ์  (  Peeralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะผู้กล้า  

พุฒิลักษณ์  (  Puttilak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะมั่งคั่ง  

พุฒลักษณ์  (  Puttalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะแข็งแรง  

ศิริลักษณ์  (  Sirilak  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญมีลักษณะดี  

เลิศลักษณ์  (  Lerslak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดียิ่ง  

วุฒิลักษณ์  (  Wuttilak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะเจริญ  

วีรลักษณ์  (  Weeralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะกล้าหาญ  

สุรลักษณ์  (  Suralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะกล้าหาญ  ,  ผู้มีลักษณะเข้มแข็ง  

สุทธิลักษณ์  ( Suttilak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะหมดจด  

สมลักษณ์  (  Somlak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี  

อติลักษณ์  (  Atilak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดียิ่ง  

อภิลักษณ์  (  Apilak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดียิ่ง  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก