ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ลักษณ์

     ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ลักษณ์  มีดังนี้  อาทิเช่น  

กัญญาลักษณ์  (  Kanyalak  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี  

กันยาลักษณ์  (  Kanyalak  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี  

เครือลักษณ์  (  Krualak  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายมีลักษณะดี  

จุไรลักษณ์  (  Jurailak  )  แปลว่า  ผู้มีไรผมงาม  

ชนาลักษณ์  (  Chanalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี  

ทิชาลักษณ์  (  Tichalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี  

ธนาลักษณ์  (  Tanalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะมีทรัพย์สิน  

ธัญลักษณ์  (  Tanyalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะรุ่งเรือง  

นงลักษณ์  (  Nonglak  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี  

ประไพลักษณ์  (  Prapailak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงาม  

ประภาลักษณ์  (  Prapalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะรุ่งเรือง  

ผกาลักษณ์  (  Phakalak  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม  

พิมพ์ลักษณ์  (  Pimlak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี  

เพ็ญลักษณ์  (  Penlak  )  แปลว่า  ผู้เต็มไปด้วยมีลักษณะดี 

ภัคลักษณ์  (  Pakkalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะเจริญ  

มณฑาลักษณ์  (  Montalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดั่งมณฑา  

เยาวลักษณ์  (  Yaowalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงาม  

รุจิลักษณ์  (  Rujilak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงาม  

รุจาลักษณ์  (  Rujalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะรุ่งเรือง  

ลดาลักษณ์  (  Ladalak  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถามีลักษณะดี  

วิไลลักษณ์  (  Wilailak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงาม  

ศศิลักษณ์  (  Sasilak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงามดั่งจันทร์  

ศุภลักษณ์  (  Supalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดีงาม  

สกาวลักษณ์  (  Sakaolak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะสะอาด  

สิริลักษณ์  (  Sirilak  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญมีลักษณะดี 

เสาวลักษณ์  (  Souwalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดีงาม

สุดาลักษณ์  (  Sudalak  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี  

อมรลักษณ์  (  Amornlak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะยั่งยืน  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง