ชื่อที่แปลว่าพระจันทร์เต็มดวง

 ชื่อที่มีความหมายถึงพระจันทร์วันเพ็ญ  มีอยู่หลายชื่อ  ดังนี้  อาทิเช่น

วันเพ็ญ  (  Wanpen  )  แปลว่า  คืนที่มีพระจันทร์เต็มดวง

เดือนเพ็ญ  (  Duanpen  )  แปลว่า  พระจันทร์เต็มดวง

เดือนเต็ม  (  Duantem  )  แปลว่า  พระจันทร์เต็มดวง

เพ็ญจันทร์  (  Penjan  )  แปลว่า  พระจันทร์เต็มดวง

เพ็ญจันทรา  (  Penjantra  )  แปลว่า  พระจันทร์เต็มดวง

เพ็ญศศินา  (  Pensasina  )  แปลว่า  พระจันทร์เต็มดวง

ศศีเพ็ญ  (  Saseepen  )  แปลว่า  พระจันทร์เต็มดวง

ศศิเพ็ญ  (  Sasipen  )  แปลว่า  พระจันทร์เต็มดวง

เพ็ญศศลักษณ์  (  Pensasalak  )  แปลว่า  พระจันทร์เต็มดวง

เพ็ญศศิลักษณ์  (  Pensasilak  )  แปลว่า  พระจันทร์เต็มดวง

เพ็ญศศิธร  (  Pensasitorn  )  แปลว่า  พระจันทร์เต็มดวง

เพ็ญศศพินทุ์  (  Pensasipin  )  แปลว่า  พระจันทร์เต็มดวง

เพ็ญศศิพินทุ์  (  Pensasipin  )  แปลว่า  พระจันทร์เต็มดวง

เพ็ญศศิภา  (  Pensasipa  )  แปลว่า  แสงจันทร์เดือนเพ็ญ

ศศินาภา  (  Sasinapa  )  แปลว่า  แสงจันทร์

จันทราภา  (  Jantrapa  )  แปลว่า  แสงจันทร์

ศศิภา  (  Sasipa  )  แปลว่า  แสงจันทร์

สกาวเดือน  (  Sakaoduan  )  แปลว่า  แสงจันทร์

ศศิวิมล  (  Sasiwimol  )  แปลว่า  บริสุทธิ์เพียงจันทร์

ศศิพิมล  (  Sasipimol  )  แปลว่า  บริสุทธิ์เพียงจันทร์

นิศากร  (  Nisakorn  )   แปลว่า  พระจันทร์

รชนีกร  (  Rachaneekorn  )  แปลว่า  พระจันทร์

รัชนีกร  (  Ratchaneekorn  )  แปลว่า  พระจันทร์

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ