ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " ทิวา "

 ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " ทิวา "  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย

ดังนี้  อาทิ เช่น

ชื่อผู้หญิง

ทิวากร  (  Tiwakorn  )  แปลว่า  พระอาทิตย์

ทิวาภรณ์  (  Tiwaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งวัน

ทิวารัตน์  (  Tiwarat  )  แปลว่า  แก้วแห่งวัน

ทิวามณี  (  Tiwamanee  )  แปลว่า  แก้วแห่งวัน

ทิวาพัชร์  (  Tiwapach  )  แปลว่า  แก้วแห่งวัน

ทิวาภัค  (  Tiwapak  )  แปลว่า  ผู้โชคดีแห่งวัน

ทิวาภัทร์  (  Tiwapat  )  แปลว่า  วันดี

ทิวาภัส  (  Tiwapas  )  แปลว่า  วันรุ่งเรือง

ทิวาพรรณ  (  Tiwapan  )  แปลว่า  วันแห่งความงาม

ทิวากานต์  (  Tiwakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งวัน

ทิวามาส  (  Tiwamas  )  แปลว่า  วันจันทร์     ,  วันพระจันทร์

ทิวาวดี  (  Tiwawadee  )  แปลว่า  วัน

ทิวาวลี  (  Tiwawalee  )  แปลว่่า  ผู้เป็นเชื้อสายแห่งวัน

ทิวานาฏ  (  Tiwanat  )  แปลว่า  วันแห่งนาง

ทิวาทิพย์  (  Tiwathip  ,  Tiwatip  )  แปลว่า  วันเป็นของเทวดา

ทิวากานด์  (  Tiwakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งวัน

ชื่อผู้ชาย

ทิวา  (  Tiwa  )  แปลว่า  วัน

ทิวาพงษ์  (  Tiwapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแห่งวัน

ทิวาพงศ์  (  Tiwapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแห่งวัน

ทิวากร  (  Tiwakorn  )  แปลว่า  พระอาทิตย์

ทิวากรณ์  (  Tiwakorn  )  แปลว่า  ผู้ฉลาดแห่งวัน

ทิวาวัฒน์  (  Tiwawat  )  แปลว่า  วันแห่งความเจริญ

ทิวาพัฒน์  (  Tiwapat  )  แปลว่า  วันแห่งความเจริญ

ทิวาณัฐ  (   Tiwanat  )  แปลว่า  วันแห่งนักปราชณ์

ทิวาณัฏฐ์  (  Tiwanat  )  แปลว่า  วันแห่งนักปราชญ์

ทิวานนท์  (  Tiwanon  )  แปลว่า  วันแห่งความยินดี

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์