ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " สา "

 ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  " สา " มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น

สาขา  (  Sakha  )  แปลว่า  กิ่งไม้

สารภี  (  Sarapee  )  แปลว่า  ชื่อต้นดอกไม้สีเหลืองหอม

สาลี  (  Salee  )  แปลว่า  ข้าวชนิดหนึ่ง

สาลี่  (  Salee  )  แปลว่า  ผลไม้ชนิดหนึ่ง

สาลิกา  (  Salika  )  แปลว่า  นกจำพวกนกเอี้ยง

สาลินี  (  Salinee  )  แปลว่า  ชื่อฉันท์อย่างหนึ่งมีกำหนด  ๑๑ พยางค์

สาว  (  Sao  )  แปลว่า  ผู้หญิงวัยรุ่น

สาหร่าย  (  Sarie  )  แปลว่า  พืชจำพวกหนึ่งเกิดอยู่ในน้ำ

ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น

สากล  (  Sakol  )  แปลว่า  เป็นที่นิยมทั่วไป

สาคร  (  Sakorn  )  แปลว่า  แม่น้ำ    ทะเล

สาคเรศ  (  Sakares  )  แปลว่า  แม่น้ำ   ทะเล

สาทร  (  Satorn  )  แปลว่า  เอื้อเฟื้อ     เอาใจใส่  

สาทิส  (  Satis  )  แปลว่า  เหมือนกัน

สาธิต  (  Satit  )  แปลว่า  สำเร็จ

สามารถ  (  Samath  )  แปลว่า  ความเก่ง

สามิต  (  Samit  )  แปลว่า  ความเป็นเจ้าของ

สายัณห์  (  Sayan  )  แปลว่า  เวลาเย็น

สาโรช  (  Saroch  )   แปลว่า  บัว

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์