ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า วา

       ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า วา  มีดังนี้  อาทิเช่น  

วาณิชา  (  Wanicha  ,Vanicha  )  แปลว่า  นักธุรกิจ  

วาณิชยา  (  Wanichaya  )  แปลว่า  การค้าขาย  

วาณี  (  Wanee  ,  Vanee  )  แปลว่า  ถ้อยคำ  ,  เจ้าแม่แห่งวาจา  

วาทิตา  (  Watita  ,  Vatita  )  แปลว่า  ผู้บรรเลงดนตรี  ,  ดนตรี  

วาทินี  (  Watinee  ,  Vatinee  )  แปลว่า  ผู้เล่นดนตรี  

วารี  (  Waree  ,  Varee  )  แปลว่า  น้ำ  

วารุณี  (  Warunee  ,  Varunee  )  แปลว่า  เหล้า  ,  เทวีแห่งเหล้า  

วาสีสินี  (  Waseesinee  )  แปลว่า  นางผู้อยู่  

ขวัญทิวา  (  Khwantiwa  )  แปลว่า  วันแห่งความเจริญ  

ดุจทิวา  (  Dujtiwa  )  แปลว่า  เหมือนวัน  

ดุจวารี  (  Dujwaree  )  แปลว่า  เหมือนน้ำ  

ดุจวาณี   (  Dujwanee  )  แปลว่า  เหมือนเจ้าแม่แห่งวาจา  

ทิวา  (  Tiwa  ,  Tiva  )  แปลว่า  วัน  

ทิวากร  (  Tiwakorn  )  แปลว่า  ดวงตะวัน  

ทิวากานต์  (  Tiwakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งวัน  

ทิวากุล  (  Tiwakul  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งวัน  

ทิวาณัฐ  (  Tiwanat  )  แปลว่า  วันแห่งนักปราชญ์  

ทิวาณัฏฐ์  (  Tiwanat  )  แปลว่า  วันแห่งนักปราชญ์  

ทิวาทิพย์  (  Tiwatip  ,  Tiwathip  )  แปลว่า  วันเป็นของเทวดา  

ทิวาพร  (  Tiwaporn  )  แปลว่า  วันแห่งความสุข  

ทิวาพัชร์  (  Tiwapach  )  แปลว่า  เพชรแห่งวัน  

ทิวาภรณ์  (  Tiwaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งวัน  ,  วันแห่งเครื่องประดับ  

ทิวาลดา  (  Tiwalada  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งวัน  

ทิวาวัชรี  (  Tiwawatcharee  )  แปลว่า  เพชรแห่งวัน 

ทิพย์วารี  (  Tipwaree  ,Thipwaree  )  แปลว่า  น้ำทิพย์  

นันทวารี  (  Nantawaree  )  แปลว่า  น้ำแห่งความยินดี  

นภาวารี  (  Napawaree  )  แปลว่า  น้ำฟ้า  

พิสุทธิวารี  (  Pisuttiwaree  )  แปลว่า  น้ำบริสุทธิ์  

ลดาวารี  (  Ladawaree  )  แปลว่า  เชื้อสายน้ำ  

ลดาวาณี  (  Ladawanee  )  แปลว่า  เชื้อสายเจ้าแม่แห่งวาจา 

สิริวาณิชา  (   Siriwanicha  )   แปลว่า  นักธุรกิจมีความเจริญ  

สิริวาณี  (  Siriwanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำแห่งความเจริญ  

สิริวารี  (  Siriwaree  )  แปลว่า  น้ำแห่งความเจริญ  

สิริทิวา  (  Siritiwa  )  แปลว่า  วันแห่งความเจริญ  

สุวารี  (  Suwaree  )  แปลว่า  น้ำดี  

สุวาณี  (  Suwanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี  

สุวาณิชา  (  Suwanicha  )  แปลว่า  นักธุรกิจดี  

สุทิวา  (  Sutiwa  )  แปลว่า  แปลว่า  วันดี  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์