ชื่อผู้หญิงที่มี ป ( ป ปลา )

          ชื่อผู้หญิงที่มี ป  (  ป  ปลา  )  มีดังนี้  อาทิเช่น  

ปทุม  (  Patum  )  แปลว่า  บัวหลวง  

ปนัดดา  (  Panadda  )  แปลว่า  เหลน  

ปวีณา  (  Paweena  ,  Paveena  )  แปลว่า  ฉลาด  ,  มีฝีมือดี  

ปวิชา  (  Pawitcha  )  แปลว่า  แหวน  

ปวิชาภรณ์  (  Pawitchaporn  )  แปลว่า  ผู้มีแหวนเป็นเครื่องประดับ  

ปฏิมา  (  Patima  )  แปลว่า  รูปแทน

ปฏิมาภรณ์  (  Patimaporn  )  แปลว่า  รูปแทนเครื่องประดับ  

ประกาย  (  Prakie  )  แปลว่า  แสงที่กระจายออกไป  ,  ดาว  

ประจิม  (  Prajim  )  แปลว่า  ทิศตะวันตก  

ประณต  (  Pranot  )  แปลว่า  น้อมไหว้  

ประณีต  (  Praneet  )  แปลว่า  ดียิ่ง  ,  ละเอียด  

ประดุจ  (  Praduj  )  แปลว่า  เหมือน  ,  ดั่ง  

ประดุจชนิดา  (  Pradujchanida  )  แปลว่า  เหมือนพ่อ  

ประดุจชนิกา  (  Pradujchanika  )  แปลว่า  เหมือนแม่  

ประนอม  (  Pranom  )  แปลว่า  ปรองดองกัน  

ประไพ  (  Prapai  )  แปลว่า  งาม  

ประไพพรรณ  (  Prapaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

ประไพภรณ์  (  Prapaiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม  

ประไพภัสร์  (  Prapaipas )  แปลว่า  ผู้มีแสงงาม  

ประไพทิพย์  (  Prapaitip  ,  Prapaithip  )   แปลว่า  งามเป็นของเทวดา  

ประไพพิชญ์  (  Prapaipich  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม

ประภัสรา  (  Prapassara  )  แปลว่า  แสงพราวๆ  

ประภา  (  Prapa  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  แสง  

ประภากานต์  (  Prapakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีแสงสว่าง  

ประภากันย์  (  Prapakan  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  

ประภาทิพย์  (  Prapatip  ,  Prapathip  )  แปลว่า  แสงสว่างเป็นของเทวดา  

ประภาพิชญ์  (  Prapapich  )  แปลว่า  แสงแห่งนักปราชญ์ 

ปราณี  (  Pranee  )  แปลว่า  ผู้มีชีวิต  

ปรานี  (  Pranee  )  แปลว่า  เอ็นดู  

ปาริฉัตร  (  Parichat  )  แปลว่า  ต้นไม้สวรรค์ในสวนพระอินทร์  

ปาริชาต  (  Parichat  )  แปลว่า  ต้นไม้สวรรค์ในสวนพระอินทร์  

ปัทมา  (  Pattama  )  แปลว่า  ดอกบัวหลวง  

ปานชนิดา  (  Panchanida  )  แปลว่า  เหมือนพ่อ  ,  คล้ายพ่อ  

ปานชนิกา  (  Panchanika  )  แปลว่า  เหมือนแม่  ,  คล้ายแม่  

ปิ่นทิพย์  (  Pintip  ,  Pinthip  )  แปลว่า  ปิ่นเป็นของเทวดา  

ปรียา  (  Preeya  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก  

ปิลันธนา  (  Pilantana  )  แปลว่า  เครื่องประดับ  

ปริศนา  (  Prissana  )  แปลว่า  คำซ่อนเงื่อนให้ทาย  

ปิยธิดา  (  Piyatida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นที่รัก  

ปริยธิดา  (  Pariyatida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นที่รัก  

ปริตรา  (  Parittra  )  แปลว่า  ความต้านทาน  

ปริสุทธิ  (  Parisut  )  แปลว่า  บริสุทธิ์  

ปาล์ม  (  Pam  )  แปลว่า  ต้นไม้จำพวกตาลมีหลายชนิด  

ปราง  (  Prang  )  แปลว่า  แก้ม  ,  มะปราง

ปรางค์  (  Prang  )  แปลว่า  สถูปที่มียอดสูงขึ้นไป

ศศิประไพ  (  Sasiprapai  )  แปลว่า  ดวงจันทร์งาม  ,  งามดั่งจันทร์  

ศศิประภา  (  Sasiprapa  )  แปลว่า  แสงจันทร์งาม  

ศิริประไพ  (  Siriprapai  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญงาม  

สุปราณี  (  Supranee  )  แปลว่า  ผู้มีชีวิตดี  

สุปรียา  (  Supreeya  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม   

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ