ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า เจษฎา

       ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า เจษฎา  มีดังนี้  อาทิเช่น  

เจษฎา  (  Jetsada    )  แปลว่า  พี่  ,  ผู้เป็นใหญ่ที่สุด  ,  ผู้เจริญที่สุด  

เจษฎากานต์  (  Jetsadakan  )  แปลว่า  พี่ผู้เป็นที่รัก  

เจษฎากุล  (  Jetsadakul  )  แปลว่า  พี่ผู้เป็นเชื้อสาย  ,  ผู้เป็นเชื้อสายพี่  

เจษฎาคม  (  Jetsadakom  )  แปลว่า  พี่ผู้เฉียบแหลม  

เจษฎาไชย  (  Jetsadachai  )  แปลว่า  พี่ผู้เจริญกว่า  

เจษฎาณัฐ  (  Jetsadanat  )  แปลว่า  พี่ผู้เป็นนักปราชญ์  

เจษฎาณัฏฐ์  (  Jetsadanat  )  แปลว่า  พี่ผู้เป็นนักปราชญ์  

เจษฎาพงศ์  (  Jetsadapong  )  แปลว่า  พี่ผู้เป็นเชื้อสาย  ,  ผู้เป็นเชื้อสายพี่  

เจษฎาพงษ์  (  Jetsadapong  )  แปลว่า  พี่ผู้เป็นเชื้อสาย  ,  ผู้เป็นเชื้อสายพี่  

เจษฎาพร  (  Jetsadaporn  )  แปลว่า  พรพี่  

เจษฎาภรณ์  (  Jetsadaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับพี่  

เจษฎาภัสร์  (  Jetsadapas  )  แปลว่า  พี่มีแสงสว่าง  ,  พี่รุ่งเรือง  

เจษฎาพัฒน์  (  Jetsadapat  )  แปลว่า  พี่มีความเจริญ  

เจษฎาภัทร์  (  Jetsadapat  )  แปลว่า  พี่น่ารัก  ,  พี่เจริญ  

เจษฎายศ  (  Jetsadayos  )  แปลว่า  พี่มีความดี  

เจษฎาวุฒิ  (  Jetsadawut  )  แปลว่า  พี่ผู้มีความเจริญ  

จิรเจษฎา  (  Jirajetsada  )  แปลว่า  พี่ผู้ยั่งยืน  

ฐิติเจษฎา  (  Thitijetsada  )  แปลว่า  พี่ดำรงอยู่  

ดนุเจษฎา  (  Danujetsada  )  แปลว่า  ฉันเป็นพี่  

ถิรเจษฎา  (  Thirajetsada  )  แปลว่า  พี่ผู้แข็งแรง  ,  พี่ผู้มั่นคง  

ธนเจษฎา  (  Tanajetsada  )  แปลว่า  ทรัพย์สินพี่  

ธีรเจษฎา  (  Teerajetsada  )  แปลว่า  พี่ผู้เป็นนักปราชญ์  

ปฐมเจษฎา  (  Patomjetsada  )  แปลว่า  พี่คนแรก  

ปิติเจษฎา  (  Pitijetsada  )  แปลว่า  พี่ยินดี  

ปิยเจษฎา  (  Piyajetsada  )  แปลว่า  พี่ผู้เป็นที่รัก  

ผาติเจษฎา  (  Phatijetsada  )  แปลว่า  พี่ผู้เจริญขึ้น  

พีรเจษฎา  (  Peerajetsada  )  แปลว่า  พี่ผู้กล้าหาญ

วีรเจษฎา  (  Weerajetsada  ,  Veerajetsada  )  แปลว่า  พี่ผู้กล้าหาญ  

สุรเจษฎา  (  Surajetsada  )  แปลว่า  พี่ผู้กล้าหาญ  ,  พี่ผู้เข้มแข็ง  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ กลางคืน

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ