ชื่อที่มีคำอ่านว่านิด

      ชื่อที่มีคำอ่านว่า นิด  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  

กนิฏฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง  

กนิฎฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง  

กนิษฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง  

กนิฏฐากานต์  (  Kanittakan  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก 

กนิฎฐากุล  (  Kanittakul  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นเชื้อสาย 

กนิษฐารัตน์  (  Kanittarat  )  แปลว่า  น้องผู้ประเสริฐ  

ขนิฏฐา  (  Khanitta  )  แปลว่า  น้อง  

ขนิฎฐา  (  Khanitta  )  แปลว่า  น้อง  

ขนิษฐา  (  Khanitta  )  แปลว่า  น้อง  

ขนิฏฐารัตน์  (  Khanittarat  )  แปลว่า  น้องผู้ประเสริฐ  

ขนิฎฐากานต์  (  Khanittakan  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก  

ขนิษฐากุล  (  Khanittakul  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นเชื้อสาย  

นิจ  (  Nij  ,  Nit  )  แปลว่า  ยั่งยืน  ,  เสมอ  

นิตยา  (  Nittaya  )  แปลว่า  ยั่งยืน  ,  เที่ยง  ,  เสมอ  

นิตยาภรณ์  (  Nittayaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันยั่งยืน  

นิตยาพันธุ์  (  Nittayapan  )  แปลว่า  เชื้อสายอันยั่งยืน  

นิตยาพรรณ  (  Nittayapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันยั่งยืน  

นิทรา  (  Nittra  )  แปลว่า  นอน  

เนืองนิตย์  (  Nuangnit  )  แปลว่า  เสมอ  

ผาณิต  (  Phanit  )  แปลว่า  น้ำอ้อย  ,  น้ำตาล  

พณิชา  (  Panitcha  )  แปลว่า  ผู้ค้าขาย  

พณิชาภรณ์  (  Panichaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับผู้ค้าขาย  

พณิชยา  (  Panitchaya  )  แปลว่า  การค้าขาย  

เสาวนิตย์  (  Souwanit  ,  Saowanit  )  แปลว่า  ผู้มีความงามที่ยั่งยืน  

สุวนิตย์  (  Suwanit  )  แปลว่า  งามเสมอ  

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  

กนิฏฐ์  (  Kanit  )  แปลว่า  น้อง  

กนิฎฐ์  (  Kanit  )  แปลว่า  น้อง  

กนิษฐ์  (  Kanit  )  แปลว่า  น้อง  

กนิฏฐ์กุล  (  Kanitkul  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นเชื้อสาย  

กนิฎฐ์กานต์  (  Kanitkan  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก  

กนิษฐ์พงศ์  (  Kanitpong  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นเชื้อสาย  

กนิษฐ์พงษ์  (  Kanitpong  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นเชื้อสาย  

ขนิฏฐ์  (  Khanit  )  แปลว่า  น้อง  

ขนิฎฐ์  (  Khanit  )  แปลว่า  น้อง  

ขนิษฐ์  (  Khanit  )  แปลว่า  น้อง  

สุรขนิฏฐ์  (  Surakhanit  )  แปลว่า  น้องผู้กล้าหาญ  

สุขนิฎฐ์  (  Sukhanit  )  แปลว่า  น้องดี  ,  น้องงาม  

ศิรขนิฎฐ์  (  Sirakhanit  )  แปลว่า  น้องคนสำคัญ  ,  น้องคนที่สุด  

ภัทรขนิษฐ์  (  Pattarakhanit  )  แปลว่า  น้องน่ารัก

คณิต  (  Kanit  )  แปลว่า  การคำนวณ  

นิตย์  (  Nit  )  แปลว่า  เที่ยง  ,  ยั่งยืน  ,  เสมอ  

พณิช  (  Panich  )  แปลว่า  ผู้ค้าขาย  

พณิชย์  (  Panit  )  แปลว่า  การค้าขาย  

พินิจ  (  Pinit  ,  Pinij  )  แปลว่า  พิจารณา  

พินิต  (  Pinit  )  แปลว่า  แนะนำ  ,  ปกครอง  

พินิศ  (  Pinit  ,  Pinis  )  แปลว่า  ดู  ,  แลดู  ,  เพ่งดู  

วาณิช  (  Wanich  )  แปลว่า  พ่อค้า  

วาณิชพงศ์  (  Wanichpong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายพ่อค้า  

วาณิชพงษ์  (  Wanichpong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายพ่อค้า  

วาณิชย์   (  Wanich  )  แปลว่า  การค้าขาย  

นิตย์พงศ์  (  Nitpong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายที่ยั่งยืน  

นิตย์พงษ์  (  Nitpong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายที่ยั่งยืน  

สุรนิตย์  (  Suranit  )  แปลว่า  ผู้กล้าที่ยั่งยืน  

อมรนิตย์  (  Amornnit  )  แปลว่า  แปลว่า  ผู้ยั่งยืนเสมอ  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์