อาภา ชื่อผู้หญิง

       อาภา  ชื่อผู้หญิงมีดังนี้  อาทิเช่น  

อาภา  (  Arpa  )  แปลว่า  ความสว่าง  ,  รัศมี  ,  แสง  

อาภากานต์  (  Arpakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความสว่าง  

อาภากาญจน์   (  Arpakan  )  แปลว่า  แสงทองคำ  ,  รัศมีทอง  

อาภากันย์  (  Arpakan  )  แปลว่า  รัศมีนางงาม  

อาภาขจี  (  Arpakhajee  )  แปลว่า  รัศมีงาม  

อาภาฉวี  (  Arpachawee  ,  Arpachavee  )  แปลว่า  ผู้มีรัศมีผิวกาย  

อาภาณัฏฐ์  (  Arpanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความสว่าง  

อาภาอร  (  Arpaorn  )  แปลว่า  ผู้มีความสว่าง  ,  รัศมีงาม  

อาภาทิพย์  (  Arpathip  ,  Arpatip  )  แปลว่า  รัศมีเป็นของเทวดา  

อาภานรี  (  Arpanaree  )  แปลว่า  นางผู้มีความสว่าง  

อาภานุช  (  Arpanuch  )  แปลว่า  น้องมีแสงสว่าง  ,  น้องมีความสว่าง  

อาภาประไพ  (  Arpaprapai  )  แปลว่า  รัศมีงาม  

อาภาประภา  (  Arpaprapa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่าง  

อาภาพจี  (  Arpapajee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำแห่งความสว่าง  

อาภาวจี  (  Arpawajee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำแห่งความสว่าง  

อาภาพธู  (  Arpapatoo  )  แปลว่า  นางผู้มีความสว่าง  

อาภาพรรณ  (  Arpapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเป็นแสงสว่าง  

อาภาวรรณ  (  Arpawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเป็นแสงสว่าง  

อาภาพร  (  Arpaporn  )  แปลว่า  ผู้มีสิ่งนำสุขเป็นแสงสว่าง  

อาภาภรณ์  (  Arpaporn  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างเป็นเครื่องประดับ  

เขมอาภา  (  Khemmaarpa  )  แปลว่า  ผู้มีความสว่างพ้นภัย  

เครืออาภา  (  Kruaarpa  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความสว่าง  

จารุอาภา  (  Jaruarpa  )  แปลว่า  รัศมีงาม  

จุฑาอาภา  (  Jutaarpa  )  แปลว่า  ผู้มีความสว่างที่สุด  

จิรอาภา  (  Jiraarpa  )  แปลว่า  ผู้มีความสว่างอันยั่งยืน  

ชนาอาภา  (  Chanaarpa  )  แปลว่า  ผู้มีความสว่าง  

ฐิติอาภา  (  Thitiarpa  )  แปลว่า  ความสว่างยังดำรงอยู่  

ณัฐอาภา  (  Natarpa  )  แปลว่า  ความสว่างแห่งนักปราชญ์  

ณัฏฐ์อาภา  (  Natarpa  )  แปลว่า  ความสว่างแห่งนักปราชญ์  

ดนุอาภา  (  Danuarpa  )  แปลว่า  ฉันมีความสว่าง  

ดุจอาภา  (  Dujarpa  )  แปลว่า  เหมือนรัศมี  ,  คล้ายรัศมี  

ชุติอาภา  (  Chutiarpa  )  แปลว่า  ผู้มีรัศมีสว่างไสว  

ทิชาอาภา  (  Tichaarpa  )  แปลว่า  ผู้มีความสว่าง  

ทิพย์อาภา  (  Thiparpa  ,  Tiparpa  )  แปลว่า  ความสว่างเป็นของเทวดา  ,  รัศมีเป็นของเทวดา  

ธนอาภา  (  Tanaarpa  )  แปลว่า  ความสว่างแห่งทรัพย์สิน  

นิศาอาภา  (  Nisaarpa  )  แปลว่า  ความสว่างแห่งราตรี   ,  แสงแห่งราตรี  

บุญอาภา  (  Bunarpa  )  แปลว่า  ผู้มีความดีเป็นแสงสว่าง  

อรอาภา  (  Ornarpa  )  แปลว่า  ผู้มีความสว่าง  ,  รัศมีงาม  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ