ชื่อผู้หญิงที่มีคำขึ้นต้นอ่านว่า ออระ ( อร )

      ชื่อผู้หญิงที่มีคำขึ้นต้นว่า อร  แต่อ่านออกเสียงว่า  ออระ  มีดังนี้  อาทิเช่น  

อรไท  (  Orratai  )  แปลว่า  นางผู้เป็นใหญ่  ,  นางผู้มีสกุล  

อรนุช  (  Orranuch  )  แปลว่า  น้องงาม  

อรกานต์  (  Orrakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม  

อรณัฐ  (  Orranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

อรณัฏฐ์  (  Orranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

อรวรรณ  (  Orrawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม 

อรพรรณ  (  Orrapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม  

อรพัชร์  (  Orrapach  ,  Orrapat  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

อรพิชญ์  (  Orrapich  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

อรเพ็ญ  (  Orrapen  )  แปลว่า  งามยิ่ง  

อรวีร์  (  Orrawee  ,  Orravee  )  แปลว่า  งามดั่งดวงตะวัน  ,  ดวงตะวันงาม  

อรเนตร  (  Orranet  )  แปลว่า  ผู้มีดวงตางาม  ,  ผู้นำทางงาม  

อรวรรษ  (  Orrawas , Orravas  )  แปลว่า ฝนงาม  

อรภัค  (  Orrapak  )  แปลว่า  ผู้มีความโชคดีงาม  ,  ผู้มีความเจริญงาม  

อรพิมพ์  (  Orrapim  )  แปลว่า  ผู้มีรูปงาม  

อรภัสร์  (  Orrapas  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองงาม  

อรชร  (  Orrachorn  )  แปลว่า  งาม  

อรกช  (  Orrakoch  )  แปลว่า  ดอกบัวงาม  

อรกาญจน์  (  Orrakan  )  แปลว่า  งามดั่งทอง  

อรนาตย์  (  Orranat  )  แปลว่า  นางงาม  

อรพันธุ์  (  Orrapan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม  


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก