ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า อร ( ออน )

       ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า อร  หรือ อ่านออกเสียงว่า   ออน   มีดังนี้  อาทิเช่น  

อร  (  Orn  )  แปลว่า  งาม  ,  สวย  , นาง  

อรกัลยา  (  Ornkanlaya  )  แปลว่า  นางงาม  

อรกมล  (  Ornkamol  ,  Ornkamon  )  แปลว่า  งามดั่งบัว 

อรทิชา  (  Ornticha  )  แปลว่า  นางงาม  

อรทิพา  (  Orntipa  )  แปลว่า  วันงาม  

อรทิวา  (  Orntiwa  )  แปลว่า  วันงาม  

อรพิชญา  (  Ornpitchaya  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์  ,  นักปราชญ์งาม  

อรนภา  (  Ornnapa  )  แปลว่า  ฟ้าสวย  ,  นางฟ้า  

อรผกา  (  Ornphaka  )  แปลว่า  นางงามดั่งดอกไม้   

อรลดา  (  Ornlada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถางาม  ,  ผู้เป็นเชื้อสายงาม  

อรประไพ  (  Ornprapai  )  แปลว่า  นางงาม  ,  งามยิ่ง  

อรประภา  (  Ornprapa  )  แปลว่า  แสงงาม  ,  ผู้รุ่งเรือง  

อรพิมล  (  Ornpimol  )  แปลว่า  นางงาม  ,  งามยิ่ง  

อรวิมล  (  Ornwimol  )  แปลว่า  นางงาม  ,  งามยิ่ง  

อรพัชรา  (  Ornpatchara  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

อรพิทยา  (  Ornpittaya  )  แปลว่า  นางผู้มีความรู้  

อรพิสุทธิ์  (  Ornpisut  )  แปลว่า  นางผู้หมดจด  

อรภัสรา  (  Ornpassara  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง  

อรรุจิรา  (  Ornrujira  )  แปลว่า  งามยิ่ง  ,  รุ่งเรืองงาม  

อรวัลยา  (  Ornwanlaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถางาม  ,  ผู้เป็นเชื้อสายงาม  

อรวิภา  (  Ornwipa  )  แปลว่า  นางผู้มีความงดงาม 

อรอรุณี  (  Ornarunee  )  แปลว่า  เวลาใกล้อาทิตย์ขึ้นงาม  

อรอุษา  (  Ornusa  )  แปลว่า  แสงเงินแสงทองสวย  

อรอำไพ  (  Ornampai  )  แปลว่า  งามสุกใส

จารุอร  (  Jaruorn  )  แปลว่า  งามน่ารัก 

ชุติอร  (  Chutiorn  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองงาม  

ฐิติอร  (  Thitiorn  )  แปลว่า  นางผู้ดำรงอยู่  

ผกาอร  (  Phakaorn  )  แปลว่า  นางงามดั่งดอกไม้  

ลดาอร (  Ladaorn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถางาม  ,  ผู้เป็นเชื้อสายงาม  

ลอออร  (  Laororn  )  แปลว่า  นางงาม  ,  งามยิ่ง  

สุทธิอร  (  Suttiorn  )  แปลว่า  นางผู้หมดจด  ,  .งามหมดจด  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์