ชื่อที่มีคำว่า ปรา

      ชื่อที่มีคำว่า  ปรา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

ปราณี  (  Pranee  )  แปลว่า  ผู้มีชีวิต ,  ผู้มีลมหายใจ 

ปรานี  (  Pranee  )  แปลว่า  เอ็นดู  ,  เผื่อแผ่

ปรารถนา  (  Pradthana  )  แปลว่า  ต้องการ  ,  อยากได้

ปราศัย  (  Prasai  )  แปลว่า  พูดทักทาย 

ปราง  (  Prang  )  แก้ม  ,  มะปราง

สุปราณี  (  Supranee  )  แปลว่า  ผู้มีชีวิตดี  ,  ผู้มีลมหายใจดี

สุปรานี  (  Supranee  )  แปลว่า  ผู้น่าเอ็นดูดี 

สมปราถนา  (  Sompradthana  )  แปลว่า  ได้ตามที่ต้องการ  ,  ได้ดังที่หวังไว้ 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

ปราจีน  (  Prajeen  )  แปลว่า  ทิศตะวันออก 

ปราชญ์  (  Prach  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  ผู้มีปัญญา 

ปราชญา  (  Pradchaya  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  ผู้มีปัญญา  ,  นักปราชญ์ 

ปราการ  (  Prakan  )  แปลว่า  กำแพง 

ปราณ  (  Pran  )  แปลว่า  ลมหายใจ  ,  ชีวิต  ,  สิ่งมีชีวิต 

ปราน  (  Pran  )  แปลว่า  วงศ์  ,  โคตร 

ปราโมทย์  (  Pramot ,  Pramoet )  แปลว่า  ความปลื้มใจ 

ปรารภ  (  Prarop  )  แปลว่า  กล่าวถึง 

ปรารมภ์  (  Prarom  )  แปลว่า  ครุ่นคิด  ,  รำพึง

ปราสาท  (  Prasat  )  แปลว่า  เรือนชั้น

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์