ชื่อที่มีคำแปลว่า ลูกผู้หญิง

      ชื่อที่มีความหมาย หรือ คำแปลว่า  ลูกผู้หญิง หรือ ลูกสาว  ลูกที่

เกิดมามีเพศหญิงมีอยู่หลายคำ  ดังนี้  อาทิเช่น

ธิดา  (  Tida  )  แปลว่า  ลูกผู้หญิง  ,  สูกสาว  ,  ลูกหญิง

ชามา  (  Chama  )  แปลว่า  ลูกหญิง  ,  ลูกผู้หญิง

ดนยา  (  Danaya  )  แปลว่า  ลูกผู้หญิง  , ลูกหญิง

ดนุชา (  Danucha  )  แปลว่า  ลูกผู้หญิง  ,  ลูกหญิง

ธิดากานต์  (  Tidakan  )  แปลว่า  ลูกหญิงอันเป็นที่รัก 

ธิดารัตน์  (  Tidarat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ

ธิดาทิพย์  (  Tidatip  )  แปลว่า  ลูกหญิงเป็นของเทวดา 

ธิดาลักษณ์  (  Tidalak  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีลักษณะดี 

ธิดาพรรณ  (  Tidapan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความงาม 

ณัฐธิดา  (  Nattida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นนักปราชญ์ 

ณัฏฐ์ธิดา  (  Nattida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นนักปราชญ์ 

ชามารัตน์  (  Chamarat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ 

ชามาภรณ์  (  Chamaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับลูกหญิง 

ชามาพร  (  Chamaporn  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้นำความสุขมาให้ 

ดนยารัตน์  (  Danayarat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ 

ดนยากานต์  (  Danayakan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นที่รัก 

ดนยาทิพย์  (  Danayatip  )  แปลว่า  ลูกหญิงเป็นของเทวดา 

ดนยาลักษณ์  (  Danayalak  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีลักษณะดี 

ดนยาพร  (  Danayaporn  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้นำสุขมาให้ 

ดนยาภรณ์  (  Danayaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับลูกหญิง 

ดนุชาทิพย์  (  Danuchatip  )  แปลว่า  ลูกหญิงเป็นของเทวดา 

ดนุชากานด์  (  Danuchakan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นที่รัก 

ดนุชากานต์  (  Danuchakan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นที่รัก 

ดนุชาพร  (  Danuchaporn  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้นำสุขมาให้ 

ดนุชาพรรณ  (  Danuchapan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความงาม 

ดนุชาภรณ์  (  Danuchaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับลูกหญิง 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ