ชื่อที่อ่านว่า กาน

    ชื่อที่อ่านออกเสียงว่า  กาน   มีหลายคำ และ มี คำแปล หรือ ความ

หมาย  ต่างกัน  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

กาญจน์  (  Kan  )  แปลว่า  ทองคำ  ,  ทอง 

กาญจน์กมล  (  Kankamol  , Kankamon   )  แปลว่า  ดอกบัวทอง 

กาญจน์ฉวี  (  Kanchawee  )  แปลว่า  ผิวงามดั่งทอง

ขจีกาญจน์  (  Khajeekan  )  แปลว่า  งามดั่งทอง 

คนึงกาญจน์  (  Kanungkan  )  แปลว่า  ทองที่ระลึก

เครือกาญจน์  (  Kruakan  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง 

จารุกาญจน์  (  Jarukan  )  แปลว่า  บัวทอง  ,  บัวงาม 

ชนากาญจน์  (  Chanakan  )  แปลว่า  นางงามดั่งทอง

ดารากาญจน์  (  Darakan  )  แปลว่า  ดาวทอง 

ทิชากาญจน์  (  Tichakan  )  แปลว่า  นกทองคำ 

นรีกาญจน์  (  Nareekan  )  แปลว่า  นางงามดั่งทอง 

กานต์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก 

นรีกานต์  (  Nareekan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก 

ทิชากานต์  (  Tichakan  )  แปลว่า  นกผู้เป็นที่รัก 

นิภากานต์  (  Nipakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักเสมอ 

ผกากานต์  (  Phakakan  )  แปลว่า  ดอกไม้อันเป็นที่รัก 

กานด์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก 

มณีกานด์  (  Maneekan  )  แปลว่า  เพชรอันเป็นที่รัก 

ภัสสรากานด์  (  Passarakan  )  แปลว่า  แสงสว่างอันเป็นที่รัก 

ลดากานด์  (  Ladakan  )   แปลว่า  เชื้อสายอันเป็นที่รัก  , เครือเถาอันเป็นที่รัก 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น   

กานต์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก 

กาญจน์  (  Kan  )  แปลว่า  ทอง  ,  ทองคำ 

กานท์  (  Kan  )  แปลว่า  บทกลอน 

การ  (  Kan  )  แปลว่า  กิจ  ,  การงาน  ,  ผู้ทำ 

การณ์  (  Kan  )    แปลว่า  เหตุ  ,  เค้ามูล 

กาน  (  Kan  )  แปลว่า  รานให้เตียน 

อมรกานต์  (  Amornkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันยั่งยืน 

ศิรกานต์  (  Sirakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักที่สุด 

วนากานต์  (  Wanakan  )  แปลว่า  ป่าอันเป็นที่รัก 

พนากานต์  (  Panakan  )  แปลว่า  ป่าอันเป็นที่รัก 

มนัสกานต์  (  Manaskan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งใจ 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก