ชื่อที่มีความหมายว่า คำพูด

    ชื่อที่มีความหมายว่า  คำพูด  หรือ ถ้อยคำนี้  มีอยู่หลายคำ  มีทั้งชื่อ

ผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

พจมาน  (  Potjaman  )  แปลว่า  คำพูด 

พจนี   (  Potjanee )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ 

ลดาพจนี  (  Ladapotjanee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล่าวถ้อยคำดี

พจี  (  Pajee  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ 

พจีภัสร์  (  Pajeepas  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำรุ่งเรือง 

ภัสราพจี  (  Passarapajee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำรุ่งเรือง 

พจีทิพย์  (  Pajeetip  ,  Pajeethip  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำเป็นของเทวดา 

พจีพรรณ  (  Pajeepan  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำแห่งความงาม 

วจี  (  Wajee  )  แปลว่า  คำพูด , ถ้อยคำ 

ภัสราวจี  (  Passarawajee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำรุ่งเรือง 

วจีภัทร์  (  Wajeepat  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำน่ารัก 

วัจนี  (  Watjanee  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ 

สุวัจนี  (  Suwatjanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี 

ลดาวัจนี  (  Ladawatjanee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล่าวถ้อยคำดี 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

พจน์  (  Poj  , Pot  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ 

พจนา  (  Potjana  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ 

สุพจน์  (  Supot  ,  Supoj  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี 

สุพจนา  (  Supotjana  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี 

สุรพจน์  (  Surapoj  ,  Surapot  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำแห่งผู้กล้า

ศิรพจน์  (  Sirapoj  ,  Sirapot  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำเลิศ 

ปิยะพจน์  (  Piyapoj  ,  Piyapot  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำอันเป็นที่รัก 

ณัฐพจน์  (  Nattapot  ,  Nattapoj  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำแห่งนักปราชญ์ 

ณัฏฐพจน์  (  Nattapot  ,  Nattapoj  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำแห่งนักปราชญ์ 

วัจน์  (  Wat  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ 

วัจนา  (  Watjana  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ 

สุวัจน์  (  Suwat  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี 

ศิรวัจน์  (  Sirawat  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำเลิศ 

สุรวัจน์  (  Surawat  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำแห่งผู้กล้า 

ปิยะวัจน์  (  Piyawat  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำอันเป็นที่รัก 

ณัฐวัจน์  (  Nattawat  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำแห่งนักปราชญ์ 

ณัฏฐวัจน์  (  Nattawat  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำแห่งนักปราชญ์ 

ธีรวัจน์  (  Teerawat  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำแห่งนักปราชญ์ 

จิรวัจน์  (  Jirawat  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำอันยั่งยืน 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก