ปณิธานแปลว่าอะไร

   ชื่อคุณแปลว่าอะไร  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

 ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

จินตา ( Jinta )   แปลว่า   คิด

จินดา ( Jinda )   แปลว่า   ความคิด ,  ความเอาใจใส่

จินตนา ( Jintana )   แปลว่า   ความคิด

จินดาหรา ( Jindahra )   แปลว่า   ฉลาด

ฉะอ้อน ( Chaon )   แปลว่า   สำออย  ,  แน่งน้อง  ,  รูปเล็กบาง  ,  กล้องแกล้ง

 ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

ปณิธาน ( Panitan )  แปลว่า   ตั้งใจไว้

ปฏิภาณ ( Patipan )   แปลว่า   ความไหวพริบ  ,  มีไหวพริบ  ,  ว่องไวในการโต้ตอบ

ปราชญ์ ( Prach )   แปลว่า   ผู้รู้   ,  ผู้มีปัญญา

ปราชญา ( Prachaya )   แปลว่า   ผู้รู้  ,  ผู้มีปัญญา

ปรัชญ์  (  Prach )   แปลว่า   ผู้รู้  ,  ผู้มีปัญญา

ปรัชญา ( Prachaya )    แปลว่า   ผู้รู้   , ผู้มีปัญญา

กวี ( Kavee , Kawee )   แปลว่า   นักปราชญ์   ,   ผู้คิด

ชำนาญ ( Chamnan )   แปลว่า   ชาญ  , รู้  ,  ว่องไว

ชาญ ( Chan )   แปลว่า   ชำนาญ  , คล่องแคล่ว

ชำนิ  ( Chamni )   แปลว่า   รู้ชัดเจน  , เชี่ยวชาญ

จินต์  ( Jin )   แปลว่า  คิด  

จินตนะ ( Jintana )   แปลว่า   ความคิด

ฉลาด ( Chalad )    แปลว่า   เฉียบแหลม  , ไหวพริบดี ,   ปัญญาดี

ชาคร ( Chakorn )   แปลว่า  ความเพียร  ,  ความตื่นอยู่

ชาคริต ( Chakrit )   แปลว่า   ซึ่งตื่นแล้ว  , ซึ่งตื่นอยู่   ,  ซึ่งระวังอยู่

เฉลียว ( Chaliao )   แปลว่า      มีปัญญาไว

เฉวียง ( Chaviang , Chawiang )  แปลว่า   เฉียง  ,  ตะแคง ,  ทะแยง

เฉวียน ( Chavian, Chawian )   แปลว่า   ฉวัดเฉวียน  ,  วนเวียนไปโดยเร็ว    ,  วนเวียน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ