นนทรีแปลว่าอะไร

    ชื่อคุณแปลว่าอะไร  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย   ดังนี้

 ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

นนทรี ( นนซี ) ( Nonsee )  แปลว่า  ชื่อปลาน้ำเค็มชนิดหนึ่ง

บัณฑิตา  (  Bantita  )    แปลว่า   ผู้มีปัญญา ,  นักปราชญ์

อนุสรา ( Anusara )    แปลว่า   ระลึก  ,   คำนึงถึง

อโนชา ( Anocha )    แปลว่า    ต้นอังกาบ

นิรมล  (  Niramol  )  แปลว่า  หญิงงาม  ,  ไม่มีมลทิน

นฤมล  (  Narumol  )  แปลว่า   หญิงงาม  ,  ผู้หมดจด

เนืองนิตย์  (  Nuangnit  )  แปลว่า  เสมอ

บริสุทธิ์  (  Borrisut  )  แปลว่า  หมดจด  ,  สะอาด

ปาริสุทธิ์  (  Parisut  )  แปลว่า  บริสุทธิ์

ปรียา  (  Preeya  )  แปลว่า  ที่รัก

ปรียาภรณ์  (  Preeyaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันเป็นที่รัก

    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  

นาวิน ( Navin , Nawin )   แปลว่า  คนเรือ  ,   ทหารเรือที่ประจำการ  ,  พลรบในกองทัพเรือ

นาวี ( Navee ,Nawee )   แปลว่า   เรือ ,   กองทัพเรือ

บรรเจิด ( Banjerd, Banjert )   แปลว่า    สูงเด่น  ,  งาม

บัณฑิต ( Bandit )   แปลว่า   ผู้มีปัญญา    นักปราชญ์

บารมี  ( Baramee )   แปลว่า   คุณความดีที่ควรบำเพ็ญ

บำเรอ ( Bamrer )   แปลว่า   ปฏิบัติ  ,  ปรนปรือ

ผจง ( Phajong )   แปลว่า   ความตั้งใจ  ,  ตั้งใจทำให้ดี   , บรรจง

ผดุง  (Phadung )   แปลว่า   ค้ำ   ,  ค้ำจุน  ,  ระวัง  , อุดหนุน

ผอูน ( Phaaoon )   แปลว่า   น้องหญิง

เอกลักษณ์ ( Ekkalak )    แปลว่า  ผู้มีลักษณะเฉพาะ   ,   ลักษณะดีเลิศ

อติชาต ( Atichart , Atichat )   แปลว่า   ดีเลิศกว่าเผ่าพงศ์

อดิศัย ( Adisai )  แปลว่า   มาก ,  เลิศ  , ประเสริฐ

อธิคม  (  Atikom )  แปลว่า   การบรรลุ  ,   ความสำเร็จ ,  การได้

อนุชิต ( Anuchit )   แปลว่า   ชนะเนื่องๆ

อนุรักษ์ ( Anurak )   แปลว่า   ตามรักษา ,  ระวัง  , ป้องกัน

อนุวัต ( Anuvat , Anuwat )   แปลว่า   ทำตาม  , เอาอย่าง ,  เชื่อฟัง ,   ปฏิบัติ  ,  กระทำ

อนุสร ( Anusorn )    แปลว่า   ระลึก ,   คำนึงถึง

อนุสรณ์ (  Anusorn )   แปลว่า    การระลึก   ,   ความคำนึงถึง

อเนก ( Anek )    แปลว่า   มาก  , ไม่ใช่หนึ่ง  ,  นับไม่ได้

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ