จิรันดรแปลว่าอะไร

  ชื่อคุณแปลว่าอะไร  และคำว่า  จิรันดร ,  นิรันดร , นิรันดร์  แปล

เหมือนกันไหม

   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ปวีณา ( Paveena )  แปลว่า  ฉลาด  , มีฝีมือดี

พัทรา  ( Pattra )   แปลว่า  ต้นพุทรา

พัชนี ( Patchanee)   แปลว่า  พัด

ไพจิตร ( Paijit )  แปลว่า  งาม  

ภารดี  ( Paradee )  แปลว่า  ถ้อยคำ   คำพูด  ,  ภาษา

ภารติ  ( Parati )  แปลว่า  ถ้อยคำ   คำพูด  , ภาษา

เมทินี ( Metinee )   แปลว่า   แผ่นดิน

ยิหวา ( Yiva, Yiwa )   แปลว่า  ดวงชีวิต ,  ดวงใจ

วีณา ( Veena )  แปลว่า  พิณ

วาณี ( Vanee)  แปลว่า  เสียง ,  ถ้อยคำ ,  ภาษา

วัจนี  (  Watjanee  )  แปลว่า  ถ้อยคำ

สุวัจนี   (  Suwatjanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี

พจี  (  Pajee  )  แปลว่า  ถ้อยคำ

วจี  (  Wajee  )  แปลว่า  ถ้อยคำ  ,  คำพูด

พจมาน  (  Potjaman  )  แปลว่า  คำพูด

พจนารถ  (  Potjanarth  )  แปลว่า  เนื้อความของคำพูด

วาทินี  ( Vatinee )  แปลว่า  ผู้พูด  , ผู้กล่าว ,  ผู้แจ้ง ,  คนเล่นดนตรี

สุรางคนา  ( Surangkana )   แปลว่า  นางสวรรค์

สุรางคนางค์ ( Surangkanang )   แปลว่า   องค์นางฟ้า , ชื่อกาพย์ชนิดหนึ่ง

อรชร ( Orrachorn )  แปลว่า  งาม   งามระหง   งามอ้อนแอ้น

   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

จิรันดร ( Jirandorn, Jirandon )   แปลว่า  เวลาสืบเนื่องมานาน,  ระหว่างกาลนาน

นิรันดร ( Nirandorn, Nirandon )  แปลว่า  ไม่มีระหว่างคั่น ,  ติดต่อกัน  ,   ไม่เว้นว่าง  ,  เสมอ

นิรันดร์ ( Niran )  แปลว่า  ไม่มีระหว่างคั่น   ,  ติดต่อกัน   , ไม่เว้นว่าง   ,  เสมอ

นิรัติศัย ( Nirattisai )  แปลว่า  พิเศษยิ่ง  ,  ประเสริฐยิ่ง

ปราโมทย์ ( Pramoed , Pramoet )   แปลว่า   ความบันเทิงใจ  , ความปลื้มใจ

ปวีณ ( Paven )  แปลว่า   ฉลาด  , มีฝีมือดี

ไผท ( Phatai )   แปลว่า   แผ่นดิน

เมทนี ( Metanee )  แปลว่า  แผ่นดิน

พัทร ( Pattara )   แปลว่า  ต้นพุทรา

มานิต ( Manit )  แปลว่า  ผู้ที่คนนับถือ ,  ผู้ที่คนยกย่อง

มาโนชญ์ ( Manoch, manoech )  แปลว่า   เป็นที่พอใจ ,  งาม

วาทิน ( Vatin )  แปลว่า  ผู้พูด , ผู้กล่าว , ผู้แจ้ง , คนเล่นดนตรี

พจน์  (  Pot  )  แปลว่า  ถ้อยคำ

สุพจน์  (  Supot  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี

เหมันต์  ( Heman )  แปลว่า   ฤดูหิมะ  ,  ฤดูหนาว

แห้ว ( Haeo )  แปลว่า  พืชจำพวกหญ้าอย่างหนึ่ง ,  มีหัวใช้เป็นอาหารได้

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์