มาณพ

       มาณพ  กับ มานพ  แปลว่าอะไร  หลายท่านคงสงสัยว่า

แปลเหมือนกันไหม   ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยวกับ  คน   มีทั้งชื่อผู้หญิง

และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

มานวี  (  Manavee  )   แปลว่า   คนผู้หญิง

ดรุณี  (  Darunee  )   แปลว่า   เด็กรุ่น  ,  สาวอ่อน  ,  รุ่น

ดนยา  (  Danaya  )  แปลว่า  ลูกหญิง

ดนุชา  (  Danucha  )   แปลว่า   ลูกหญิง

ชามา  (  Chama  )   แปลว่า   ลูกหญิง

ยุพเยาว์  (  Yupayao  )  แปลว่า   วัยรุ่น

ยุพเรศ  (  Yuparet  )   แปลว่า   หญิงสาว

ยุพดี  (  Yupadee  )   แปลว่า  หญิงรุ่น  ,  หญิงสาว

ยุพา  (  Yupa  )  แปลว่า   หญิงรุ่น

ยุพาพิน   (  Yupapin  )   แปลว่า   หญิงสาว

ยุวดี  (  Yuvadee  ,   Yuwadee  )   แปลว่า   หญิงรุ่น  , หญิงสาว

เยาว์  (  Yao  )   แปลว่า  รุ่น ,   หนุ่ม ,    สาว ,   อ่อน

เยาวมาลย์  (  Yaovaman  )   แปลว่า   หญิงสาวสวย

เยาวยอด  (  Yaovayod  )   แปลว่า   สวยที่สุด

เยาวเรศ  (  Yaovaret  )  แปลว่า   หญิงสาว

เยาวลักษณ์  ( Yaovalak  )   แปลว่า   หญิงมีลักษณะสวย

เยาวพา  (  Yaovapa  )   แปลว่า   หญิงสาวสวย

เสาวลักษณ์  ( Souvalak ,  Saovalak  )   แปลว่า  ลักษณะดี  ,   มีลักษณะดี

นรี  (  Naree  )    แปลว่า  ผู้หญิง

นารี  (  Naree  )   แปลว่า  ผู้หญิง

นง  (  Nong  )  แปลว่า  นาง

นงคราญ  (  Nongkran  )  แปลว่า  นางงาม

นงนุช  (  Nongnuch  )   แปลว่า   นางน้อง

นงพะงา  (  Nongpanga  )   แปลว่า   นางงาม

นงราม  (  Nongram  )   แปลว่า   นางงาม

นงลักษณ์   (  Nonglak  )   แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี ,  นางผู้มีขวัญดี

    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

มาณพ  (  Manop  )   แปลว่า   ชายหนุ่ม  ,  ชายรุ่น

มานพ  (  Manop )   แปลว่า  คนผู้ชาย

ดรุณ  (  Darun  )   แปลว่า   เด็กรุ่น ,  หนุ่มอ่อน  ,  รุ่น

ดนัย   (  Danai  )   แปลว่า   ลูกชาย

นรเศรษฐ์  (  Norraset  )   แปลว่า   คนประเสริฐ

นรสิงห์  (  Norrasing  )   แปลว่า  คนปานสิงห์ ,  นักรบผู้มหาโยธิน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์