เกรียงไกรแปลว่าอะไร


  ชื่อคุณแปลว่าอะไรในครั้งนี้จะยกตัวอย่างชื่อกับคำแปล

ซึ่งอาจจะตรงกับชื่อของคุณบ้าง  คุณควรอ่านเพิ่มเติม   

ในคลังบทความทางด้านขวามือของคุณในเดือน  

ก.ค -ส.ค 2012

 เกรียงไกร     แปลว่า   ยิ่งใหญ่                            

 เกียรติ    เกียรติ์   แปลว่า  ความดี   

ชื่อเสียง   กีรติ                                                         

 เกรียงไกรเกียรติ      เกรียงไกรเกียรติ์      เกียรติเกรียงไกร      เกียรติ์เกรียงไกร    แปลว่า   ผู้มี 

ความดียิ่งใหญ่   

 เกรียงไกรกนิฏฐ์   แปลว่า  น้องยิ่งใหญ่

 เกรียงไกรกานต์   แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันยิ่งใหญ่

 กีรติ  แปลว่า  ชื่อเสียง  ความดี  เกียรติ

 กีรติกานต์  แปลว่า  ผู้มีเป็นที่รักมีชื่อเสียง

 เกรียง  แปลว่า  ยิ่ง   ใหญ่  มาก

 ไกร  แปลว่า   ยิ่ง   ใหญ่

 กรณ์   แปลว่า  ฉลาด   ชำนาญ

 ไกรกรณ์   แปลว่า  ฉลาดยิ่ง

 ไกรกานต์  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักยิ่ง

 ไกรภัสร์  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองยิ่ง

 ไกรภัทร์   แปลว่า  ผู้น่ารักยิ่ง   ผู้เจริญยิ่ง

 ไกรพัฒน์  แปลว่า  ผู้มีความเจริญยิ่ง

 ไกรพัชร์  แปลว่า  ผู้มีเพชรยิ่ง

 ไกรกาญจน์  แปลว่า  ผู้มีทองยิ่ง

 ไกรณัฐ    ไกรนัฐ   ไกรณัฏฐ์   ไกรนัฏฐ์   แปลว่า   ผู้รู้ยิ่ง

 ไกรพงศ์   ไกรพงษ์   ไกรวงศ์   ไกรวงษ์  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายยิ่ง

 ไกรวุฒิ   แปลว่า  ผู้มีความเจริญยิ่ง    ผู้มีความรู้ยิ่ง

 ไกรพุฒิ  แปลว่า  ผู้มีความเจริญยิ่ง  ผู้มีความมั่งคั่งยิ่ง

 กมล  แปลว่า  ใจ  หัวใจ  บัว

 กนก  แปลว่า  ทอง  ทองคำ

 กมลกานต์    กมลกานด์   แปลว่า   ผู้เป็นที่รักดั่งดวงใจ

 กมลกาญจน์   กมลกัญจน์   แปลว่า  ผู้ดวงใจดั่งทอง

 กิติยา  กิติญา  แปลว่า  กิติ   ชื่อเสียง  ความดี  เกียรติ

 รุจิ  รุจี  แปลว่า  รุ่งเรือง 

 โรจ   โรจน   โรจนา  โรจน์   โรจนี     แปลว่า  รุ่งเรือง

 โรจนพัฒน์     โรจนวัฒน์    แปลว่า  ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง

 โรจนภัทร์   แปลว่า   ผู้เจริญงาม

 สิริโรจนี   ศิริโรจนี   แปลว่า  ผู้มีรุ่งเรืองงาม

 ศิรโรจน์   แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองที่สุด  

 ศิรภาคย์  แปลว่า   ผู้โชคดึทึ่สุด

 ศิรนันท์  แปลว่า  มีความยินดีที่สุด

 สิรินันท์   ศิรินันท์   แปลว่า  ผู้มีความยินดีงาม

 มาโนชญ์  แปลว่า  งาม เป็นที่พอใจ 

 พิทยา  พิทย์  วิทยา  วิทย์  แปลว่า  ความรู้

 พิชญา   พิชญ์   วิชญา    วิชญ์   แปลว่า  ผู้รู้  นักปราชญ์

 นัฐ  นัฏฐ์  ณัฐ  ณัฏฐ์   ณัฏฐา   แปลว่า  ผู้รู้   นักปราชญ์

 ปราชญา   ปราชญ์   ปรัชญา   ปรัชญ์   แปลว่า  ผู้รู้   นักปร่ชญ์

 ชัย    ชิต     ชิตา   แปลว่า   การชนะ   ชนะ  ไม่แพ้

 ชนะ  แปลว่า  ไม่แพ้

 ไชย  ไชยา  แปลว่า  เจริญกว่า

  ศิรวิทย์  แปลว่า   ผู้มีความรู้ที่สุด

  ศิรวิชญ์    แปลว่า  ผู้รู้ที่สุด      

  ศิรไชย  แปลว่า  ผู้เจริญกว่าที่สุด

  อาภา  แปลว่า   แสง   สว่าง   รุ่งเรือง

  ภัส   ภัสร   ภัสรา  ภัสร์   ภัสสร  ภัสสรา   แปลว่า  แสง  สว่าง  แสงสว่าง   รุ่งเรือง

  ภาณุ   ภานุ   แปลว่า   แสงสว่าง  ตะวัน

  รำไพ  รวิ   รวี   ระวี   รพิ   รพี   ระพี   ทิวากร   ทิพากร   อาภากร   ภาณุกร   อาทิตย์    อาทิตยา

  อังศุธร   ตะวัน   สุรีย์   สุริยา   แปลว่า   ดวงอาทิตย์

  จันทร์   จันทรา   นิศากร   นิสากร   รัชนิกร  รัชนีกร   ศศิธร   ศศธร   ศศิน   ศศินา  รัตติกร      

  เดือน   ดวงเดือน   มาส   แปลว่า  พระจันทร์  ดวงจันทร์  

  ดารา   ดวงดาว   ดาว   ดาริกา   แปลว่า    ดาว  

  ดุจ   ปาน  เหมือน   พิมพ์     แปลว่า   คล้าย  ดั่ง

  จารุ  แปลว่า  งาม   ทองคำ  ทอง   

  กนก  กาญจน์  กาญจนา   กัญจน์   กัญจนา    มาศ   อุไร   แปลว่า  ทองคำ  ทอง

  ดุจชนก  ดุจชนิดา   ปานชนก   ปานชนิดา   พิมพ์ชนก  พิมพ์ชนิดา  แปลว่า  คล้ายพ่อ   ดั่งพ่อ

  ดุจชนิกา   ปานชนิกา  พิมพ์ชนิกา  ดุจมาดา  ปานมาดา   พิมพ์มาดา   ดุจมาตา  ปานมาตา

  พิมพ์มาตา   แปลว่า  คล้ายแม่   ดั่งแม่   เหมือนแม่   

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์