กวีสะกดอย่างไร      ชื่อคุณแปลว่าอะไรครั้งที่ 3 จะมีทั้งชื่อผู้หญิงและ

ชื่อผู้ชายถ้าคุณจะตั้งชื่อคุณควรคำนึงถึงวันเกิดเสมอ  

คลิกอ่านจากคลังบทความด้านขวามือ( ก.ค-ส.ค2012)

ชื่อตัวอย่าง  อาทิ  เช่น  ชื่อ   

   กวี  (Kavee)   แปลว่า  นักปราชญ์    

   การุญ , การุณย์  (Karun)  แปลว่า   ความกรุณา

   กำธร  (Kamtorn)  แปลว่า  สนั่น สะเทือน  หวั่นไหว

   กุณฑล (Kunton ,  Kuntol )  ตุ้มหู   ต่างหู  ห่วงหู

   กุสุมาลย์  ( Kusuman ,Kusumal )  แปลว่า  ดอกไม้

   ขจร  (Khajorn)  แปลว่า  ฟุ้งไป กำจร  ชื่อพันธุ์ไม้

   ครรชิต (Kanchit)  แปลว่า  กึกก้อง  กระหึม  คำรน

   คุณากร  ( Kunagorn ,Kunakorn )  แปลว่า  บ่อเกิดแห่งความดี

   เครือวัลย์ ( Kruaval , Kruavan , Kruawan )  แปลว่า  เครือเถา  ผู้เป็ยชื้อสาย

   โฆสิต  โฆษิต  ( Kosit )  แปลว่า  กึกก้อง   ป่าวร้อง

   จงกล ( Jongkol  ,Jongkon)  แปลว่า  บัว

   จงกลนี  ( Jongkolnee  ,  Jongkonnee )  แปลว่า  บัว

   จรัส  ( Jaras ), จำรัส (Jamras )  แปลว่า  รุ่งเรือง  สว่าง

   จรัสพงษ์  จรัสพงศ์   ( Jaraspong )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความรุ่งเรือง

   จิตรา  ( Jittra )  แปลว่า  งาม  งดงาม

   จิตราวดี  ( Jittravadee ) แปลว่า  ผู้มีความงดงาม

   จิตราวลี  ( Jittravalee ) แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความงดงาม

   จิรัฐิติกาล  ( Jiratthitikan , Jiratthitikal )  แปลว่า  ยั่งยืน  เวลานาน

   ไฉไล  ( Chailai ) แปลว่า  งาม  เลื่อม 

   โฉมฉาย  ( Chomchie , Chomchai ) แปลว่า  รูปงามสดใส

   ชลธาร ( Chonlatan )  แปลว่า ลำน้ำ ลำคลอง  ทะเล

   ชัชวาล  ( Chatchaval , Chatchavan , Chatchawan )  แปลว่า  สว่าง  รุ่งเรือง

   ณัฐกานต์    ณัฏฐกานต์  ( Nattakan )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก

   ญาดาวดี ( Yadavadee )  แปลว่า ผู้เป็นนักปราชญ์

   ญาดาวลี (  Yadavalee )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์

   ญาดารัตน์  ( Yadarat )  แปลว่า  แก้วแห่งนักปราชญ์

   ฐิติ  (  Thiti ,Titi  )  แปลว่า  การดำรงอยู๋   ความมีชีวิตอยู่  ความมั่นคง

   ฐิติศักดิ์  (  Thitisak  , Titisak  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจมั่นคง

   ดนยา ( Danaya )  แปลว่า  ลูกหญิง

   ดนัย ( Danai )  แปลว่า  ลูกชาย

   ดวงใจ  (  Duongjai )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

   ดวงตา  ( Duongta )   แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

   ทิพ  ( Tip , Thip )  แปลว่า  วัน  สวรรค์  ชั้นฟ้า

   ทิพสุดา  ( Tipsuda  ,  Thipsuda ) แปลว่า  นางสวรรค์

   ทิพย์  ( Tip  , Thip )  แปลว่า  เป็นของเทวดา

   ทิพาทิพย์  ( Tipatip , Tipathip ) แปลว่า  สวรรค์เป็นของเทวดา

   ทิฆัมพร  ( Ticamporn , Tikamporn )  แปลว่า  ท้องฟ้า

   ธิดา  (Tida ) แปลว่า  ลูกหญิง

   ธิดาทิพย์  (  Tidathip , Tidatip )  แปลว่า  ลูกหญิงเป็นของเทวดา

   ธิติ ( Titi , Thiti ) แปลว่า  ความมั่นคง  ปัญญา

   ธิติพงษ์  ธิติพงศ์  ( Titipong  , Thitipong  ) แปลว่า  เชื้อสายผู้มีปัญญา

   ธีร  ธีระ  ( Teera )   แปลว่า  นักปราชญ์  ฉลาด  มีปัญญา   ชำนาญ

   นาฏ ( Nat ) แปล ว่า ผู้หญิง

   นาฏยา   นาตยา  ( Nattaya )  แปลว่า ผู้หญิง

   นารารัตน์  ( Nararat )  แปลว่า  รัศมีแก้ว

   เบญจมาศ ( Benjamas ) แปลว่า  ชื่อพันธุ์ไม้ดอกชนิดหนึ่ง

   ประภัสสร ( Prapassorn )  แปลว่า  สีเลื่อมๆพรายๆ  , แสงพราวๆเหมือนแสงอาทิตย์
   
   ประภัสสรา  (  Prapassara ) แปลว่า  "            "         "                          "

   ผาสุก  ( Phasuk )  แปลว่า  ความสบาย  ความสำราญ

   ผาณิต  (  Phanit ) แปลว่า  น้ำอ้อย  น้ำตาล

   ผาณิตา  ( Phanita )  แปลว่า  น้ำอ้อย  น้ำตาล

   พิทยา  ( Pittaya )  แปลว่า  ความรู้

   พิชญา  ( Pitchaya )  แปลว่า นักปราชญ์

   ภัสสร ( Passorn )  แปลว่า  แสงสว่าง  รัศมี

   ภัสสรา  (  Passara) แปลว่า  แสงสว่าง รัศมี

   ภาคย์ ( Pak )   แปลว่า  โชค  โชคดี  งามดี

   มณฑล ( Montol , Monton )  แปลว่า  วงกลม  บริเวณ แคว้น  แสง  รัศมี

  มณฑา ( Monta)  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง

คุณคงจะทราบว่าชื่อคุณแปลว่าอะไร พร้อมสะกดชื่อคุณเป็นภาษาอังกฤษคงทำให้คุณหาชื่อของคุณได้

หรือคงเข้าใจและสะกดชื่อของคุณได้  (คูณควรคลิกดูในคลังบทความเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจ)

ความคิดเห็น

  1. ณฐพง แปลว่าอะไรครับ รบกวนตอบ ภายใน 1 ชั่วโมงด้วยนะครับขอบคุณครับ

    ตอบลบ

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์