ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ภา

         ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ภา  มีดังนี้  

ภา  (  Pa  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  รัศมี  

กนาภา  (  Kanapa  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้มีแสงสว่าง  

กัญญาภา  (  Kanyapa  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  

กันยาภา (  Kanyapa  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  

กัลยาภา  (  Kanlayapa  )  แปลว่า  นางผู้แสงสว่าง  

จารุภา  (  Jarupa  )  แปลว่า  ผู้มีรัศมีงาม  

จิรภา  (  Jirapa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างอันยั่งยืน  

จุฑาภา  (  Jutapa  ,  Juthapa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างที่สุด  

ชนาภา  (  Chanapa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่าง  

ชามาภา  (  Chamapa  )  แปลว่า  ลูกหญิงมีแสงสว่าง  

ชุติภา  (  Chutipa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างรุ่งเรือง  

ฐิติภา  (  Thitipa  )  แปลว่า  แสงสว่างดำรงอยู่  

ดนุภา  (  Danupa  )  แปลว่า  ฉันมีแสงสว่าง  

ดนยาภา  (  Danayapa  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีแสงสว่าง  

ถิรภา  (  Thirapa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างอันมั่นคง  

ทิชาภา  (  Tichapa  ,  Thichapa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่าง  

ธิดาภา  (  Tidapa  ,  Thidapa  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีแสงสว่าง  

ธนาภา  (  Tanapa  ,Thanapa  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินมีแสงสว่าง  

ธัญญาภา  (  Tanyapa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างรุ่งเรือง  

นภา  (  Napa  )  แปลว่า  ฟ้า  ,  อากาศ 

นิภา  (  Nipa  )  แปลว่า  เสมอ ,  เทียบ  ,  เทียม  

นิภาณัฐ  (  Nipanat  )  แปลว่า  เสมอด้วยนักปราชญ์  

นิภาณัฏฐ์  (  Nipanat  )  แปลว่า  เสมอด้วยนักปราชญ์  

บุษราภา  (  Butsarapa  )  แปลว่า  รัศมีพลอยสีเหลือง  

ประไพภา  (  Prapaipa  )  แปลว่า  รัศมีแห่งความงาม  

ผกาภา  (  Phakapa  )  แปลว่า  รัศมีแห่งดอกไม้  ,  ดอกไม้แห่งแสงสว่าง  

พรรณภา  (  Pannapa  )  แปลว่า  รัศมีแห่งความงาม  

พิทยาภา  (  Pittayapa  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ดั่งแสงสว่าง  

พุฒิภา  (  Puttipa  ) แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างเจริญ  ,  ผู้มีความเจริญดั่งแสงสว่าง  

พุทธิภา  (  Puttipa  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาดั่งแสงสว่าง  

เพ็ญภา  (  Penpa  )  แปลว่า  ผู้เต็มไปด้วยแสงสว่าง  

ภัสราภา  (  Passarapa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่าง  

ภาสินี  (  Pasinee  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  

รัชนีภา  (  Ratchaneepa  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งราตรี  

รุจาภา  (  Rujapa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างรุ่งเรือง  

รุจิราภา  (  Rujirapa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างรุ่งเรือง  

รุจิภา  (  Rujipa  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งแสงสว่าง  

ลดาภา  (  Ladapa  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งเครือเถา  ,  แสงสว่างแห่งเชื้อสาย  

วัชราภา  (  Watcharapa  )  แปลว่า  แสงเพชร  

วัลยาภา  (  Wanlayapa  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งเครือเถา  

วิภา  (  Wipa  ,  Vipa  )  แปลว่า  สว่าง  

วุฒิภา  (  Wuttipa  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งความเจริญ  

โศภา  (  Sopa  )  แปลว่า  งาม  ,  ดี  

โสภา  (  Sopa  )  แปลว่า  งาม  ,  สวย  

เสาวภา  (  Souwapa  ,  Saowapa  )  แปลว่า  งาม  

อาภา  (  Arpa  )  แปลว่า  ความสว่าง  ,  แสง  ,  รัศมี  

อาภาพร  (  Arpaporn  )  แปลว่า  แสงสว่างนำสุขมาให้  

อาภาภรณ์  (  Arpaporn  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งเครื่องประดับ  

อรภา  (  Orrapa  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "