ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วร ( วอระ )

          ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า  วร  (  วอ ระ  )  มีดังนี้  อาทิเช่น  

วร  (  Worra  ,  Vorra  )  แปลว่า  ประเสริฐ  ,  เลิศ  ,  ยอดเยี่ยม  

วรกนิษฐ์  (  Worrakanis  )  แปลว่า  น้องผู้ประเสริฐ  

วรกนิฏฐ์  (  Worrakanit  )  แปลว่า  น้องผู้ประเสริฐ  

วรกนิฎฐ์  (  Worrakanid  )  แปลว่า  น้องผู้ประเสริฐ  

วรกุล  (  Worrakul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ประเสริฐ  

วรกานต์  (  Worrakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ  

วรกิตติ์  (  Worrakit  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงที่ประเสริฐ  

วรกฤตย์  (  Worrakrit  )  แปลว่า  ผู้มีเกียรติที่ประเสริฐ  

วรเกียรติ  (  Workiat  )  แปลว่า  ผู้มีความดีเลิศ  

วรเกียรติ์  (  Worrakiat  )  แปลว่า  ผู้มีความดีเลิศ  

วรขจร  (  Worrakhajorn  )  แปลว่า  ผู้กำจรเลิศ  

วรขนิษฐ์  (  Worrakhanis  )  แปลว่า  น้องผู้ประเสริฐ  

วรขนิฏฐ์  (  Worrakhanit  )  แปลว่า  น้องผู้ประเสริฐ  

วรขนิฎฐ์  (  Worrakhanid  )  แปลว่า  น้องผู้ประเสริฐ  

วรขวัญ  (  Worrakhwan  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญเลิศ  

วรคม  (  Worrakom  )  แปลว่า  ผู้เฉีบยแหลมเลิศ  

วรจรัส  (  Worrajaras  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองเลิศ  

วรเจษฎ์  (  Worrajes  )  แปลว่า  พี่ผู้ประเสริฐ  

วรเจษฎา  (  Worrajessada  )  แปลว่า  พี่ผู้ประเสริฐ  

วรชนา  (  Worrachana  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐ  

วรชัย  (  Worrachai  )  แปลว่า  การชนะเลิศ  

วรชาญ  (  Worrachan  )  แปลว่า  ผู้ชำนาญเป็นเลิศ  

วรเชษฐ์  (  Worrachet  )  แปลว่า  พี่ผู้ประเสริฐ  

วรไชย  (  Worrachai  )  แปลว่า  ผู้เจริญกว่าที่ประเสริฐ  

วรฐิติ  (  Worratthiti  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐดำรงอยู่  

วรณัฐ  (  Worranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ  

วรณัฏฐ์  (  Worranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ  

วรณรงค์  (  Worranarong  )  แปลว่า  การรบที่ประเสริฐ  

วรดนุ  (  Worradanu  )  แปลว่า  ฉันผู้ประเสริฐ  

วรทัศน์  (  Worratas  )  แปลว่า  สิ่งที่เห็นอันประเสริฐ  

วรเทพ  (  Worratep  )  แปลว่า  เทพผู้ประเสริฐ  

วรธนา  (  Worratana  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินอันประเสริฐ  

วรธีร์  (  Worratee  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ  

วรนันท์  (  Worranan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีที่ประเสริฐ  

วรนพ  (  Worranop  )  แปลว่า  ใหม่ยอดเยี่ยม  

วรนาท  (  Worranat  )  แปลว่า  ผู้กีกก้องที่ประเสริฐ  

วรนิธิ  (  Worraniti  )  แปลว่า  ขุมทรัพย์ที่เป็นเลิศ  

วรปทีป  (  Worrapateep  )  แปลว่า  โคมที่ประเสริฐ  

วรปิติ  (  Worrapiti  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดียิ่ง  

วรพงษ์  (  Worrapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ประเสริฐ  

วรพงศ์  (  Worrapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ประเสริฐ  

วรพันธุ์  (  Worrapan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ประเสริฐ  

วรพิสุทธิ์  (  Worrapisut  )  แปลว่า  ผู้หมดจดยิ่ง  

วรพัฒน์  (  Worrapat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญเลิศ  

วรภัทร์  (  Worrapat  )  แปลว่า  งามเลิศ  

วรภัสร์  (  Worrapas  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างเป็นเลิศ  

วรภาคย์  (  Worrapak  )  แปลว่า  ผู้โชคดีเป็นเลิศ  

วรมนัส  (  Worramanas  )  แปลว่า  ผู้มีใจอันประเสริฐ  

วรยศ  (  Worrayos  )  แปลว่า  ผู้มีเกียรติคุณเป็นเลิศ  

วรฤทธิ์  (  Worrarit  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจอันประเสริฐ  

วรวัจน์  (  Worrawaj  ,  Worrawat  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำอันประเสริฐ  

วรวัชร์  (  Worrawach  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

วรวัฒน์  (  Worrawat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญเลิศ  

วรวุฒิ  (  Worrawut  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญเลิศ  

วรวิชญ์  (  Worrawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ  

วรวิทย์  (  Worrawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้เลิศ  

วรวิศิษฏ์  (  Worrawisit  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐยิ่ง  

วรสวัสดิ์  (  Worrasawat  ,  Worrasavas  )  แปลว่า ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่ง  

วรศักดิ์  (  Worrasak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถยอดเยี่ยม  

วรสิทธิ์  (  Worrasit  )  แปลว่า  ผู้มีความสำเร็จเลิศ  

วรอมร  (  Worraamorn  )  แปลว่า  ผู้ยั่งยืนอันประเสริฐ  

วรอรุณ  (  Worraarun  )  แปลว่า  เวลาใกล้อาทิตย์ขึ้นยอดเยี่ยม  

วรอำพน  (  Worraampon  )  แปลว่า  งามเลิศ  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ