ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่าพัชรา

        ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า พัชรา  มีดังนี้  อาทิเช่น  

พัชรา  (  Patchara  )  แปลว่า  เพชร  

พัชรากานด์  (  Patcharakan  )  แปลว่า  เพชรอันเป็นที่รัก  

พัชรากานต์  (  Patcharakan  )  แปลว่า  เพชรอันเป็นที่รัก  

พัชรากาญจน์  (  Patcharakan  )  แปลว่า  เพชรทอง  

พัชราณัฐ  (  Patcharanat  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์  

พัชราณัฏฐ์  (  Patcharanat  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์  

พัชราทิพย์  (  Patcharatip  ,  Patcharathip  )  แปลว่า  เพชรเป็นของเทวดา  

พัชราประไพ  (  Patcharaprapai  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

พัชราประภา  (  Patcharaprapa  )  แปลว่า  เพชรแห่งแสงสว่าง  

พัชราพรรณ  (  Patcharapan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม  

พัชราพร  (  Patcharaporn  )  แปลว่า  เพชรนำสุขมาให้  

พัชราภรณ์  (  Patcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร  

พัชราลักษณ์  (  Patcharalak  )  แปลว่า  เพชรมีลักษณะงาม  ,  เพชรน้ำงาม  

พัชราวลัย  (  Patcharawalai  )  แปลว่า  กำไลเพชร  

พัชรกนิษฐ์  (  Patcharakanis  )  แปลว่า  น้องเพชร  , เพชรแห่งน้อง  

พัชรกนิฏฐ์  (  Patcharakanit  )  แปลว่า  น้องเพชร  ,  เพชรแห่งน้อง  

พัชรกนิฎฐ์  (  Patcharakanid  )  แปลว่า  น้องเพชร  ,  เพชรแห่งน้อง

พัชรกัญญา  (  Patcharakanya  )  แปลว่า  นางงามดั่งเพชร  

พัชรกันยา  (  Patcharakanya  )  แปลว่า  นางงามดั่งเพชร  

พัชรกัลยา  (  Patcharakanlaya  )  แปลว่า  นางงามดั่งเพชร  

พัชรขนิษฐ์  (  Patcharakhanis  )  แปลว่า  น้องเพชร  ,  เพชรแห่งน้อง  

พัชรขนิฏฐ์  (  Patcharakhanit  )  แปลว่า  น้องเพชร  ,  เพชรแห่งน้อง 

พัชรขนิฎฐ์  (  Patcharakhanid  )  แปลว่า  น้องเพชร  ,  เพชรแห่งน้อง  

พัชรชามา  (  Patcharachama  )  แปลว่า  ลูกหญิงเพชร  , เพชรแห่งลูกหญิง  

พัชรญาดา  (  Patcharayada  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์  

พัชรญาตา  (  Patcharayata  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์  

พัชรดนยา  (  Patcharadanaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงเพชร  ,  เพชรแห่งลูกหญิง  

พัชรดนุชา  (  Patcharadanucha  )  แปลว่า  ลูกหญิงเพชร  ,  เพชรแห่งลูกหญิง  

พัชรธิดา  (  Patcharatida  )  แปลว่า  ลูกหญิงเพชร  ,  เพชรแห่งลูกหญิง  

พัชรนาฏ  (  Patcharanat  )  แปลว่า  นางงามดั่งเพชร  

พัชรนาถ  (  Patcharanath  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่งดั่งเพชร  

พัชรนุช  (  Patcharanuch  )  แปลว่า  น้องเพชร  ,  เพชรแห่งน้อง  

พัชรนรี  (  Patcharanaree  )  แปลว่า  น้องงามดั่งเพชร  

พัชรนิศา  (  Patcharanisa  )  แปลว่า  เพชรแห่งราตรี  

พัชรเนตร  (  Patcharanet  )  แปลว่า  เพชรแห่งดวงตา  

พัชรผกา  (  Patcharaphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้เพชร  

พัชรพรรณ  (  Patcharapan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม  

พัชรไพลิน  (  Patcharapailin  )  แปลว่า  เพชรพลอยสีน้ำเงิน  

พัชรมณี  (  Patcharamanee  )  แปลว่า  เพชรพลอย  

พัชรลดา  (  Patcharalada  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

พัชรวัลยา  (  Patcharawanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

ขวัญพัชรา  (  Khwanpatchara  )  แปลว่า  เพชรแห่งความเจริญ  

เครือพัชรา  (  Kruapatchara  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

ชไมพัชรา  (  Chamaipatchara  )  แปลว่า  เพชรทั้งคู่  

ชุติพัชรา  (  Chutipatchara  )  แปลว่า  เพชรแห่งความสว่างไสว  

ณพัชรา  (  Napatchara  )  แปลว่า  ที่เพชร  

ดนุพัชรา  (  Danupatchara  )  แปลว่า  เพชรฉัน  

ดุจพัชรา  (  Dujpatchara  )  แปลว่า  เหมือนเพชร  

บุญพัชรา  (  Bunpatchara  )  แปลว่า  เพชรแห่งความดี  

พิมพ์พัชรา  (  Pimpatchara  )  แปลว่า  รูปเพชร  

พิสุทธิพัชรา  (  Pisuttipatchara  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

พิมลพัชรา  (  Pimolpatchara  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

เพ็ญพัชรา  (  Penpatchara  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยเพชร  

ยลพัชรา  (  Yolpatchara  )  แปลว่า  มองดูเพชร  

รัชนีพัชรา  (  Ratchaneepatchara  )  แปลว่า  เพชรแห่งราตรี  

ลดาพัชรา  (  Ladapatchara  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

กำไลพัชร์  (  Kamlaipach  )  แปลว่า  กำไลเพชร  

จารุพัชร์  (  Jarupach  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

จุฑาพัชร์  (  Jutapach  )  แปลว่า  มงกุฏเพชร  

จิรพัชร์  (  Jirapach  )  แปลว่า  เพชรอันยั่งยืน  

เฌอพัชร์  (  Cherpach  )  แปลว่า  ต้นไม้เพชร  

ฐิติพัชร์  (  Thitipach  )  แปลว่า  เพชรดำรงอยู่  

ทิชาพัชร์  (  Tichapach  )  แปลว่า  เพชร 

ธนพัชร์  (  Tanapach  )  แปลว่า  ผู้มีเพชรเป็นทรัพย์สิน  

นันทพัชร์  (  Nantapach  )  แปลว่า  เพชรแห่งความยินดี  

รัชนีพัชร์  (  Ratchaneepach  )  แปลว่า  เพชรแห่งราตรี  

รุจิราพัชร์  (  Rujirapach  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

อาภาพัชร์  (  Arpapach  )  แปลว่า  เพชรแห่งแสงสว่าง  ,  รัศมีเพชร  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง