ชื่อที่มีคำหลังว่า สินี

          ชื่อที่มีคำหลังว่า สินี  มีดังนี้  อาทิเช่น  

สินี  (  Sinee  )  แปลว่า  ผู้มีผิวขาว  ,  นางงาม  

กานดาสินี  (  Kandasinee  )  แปลว่า  นางงามผู้เป็นที่รัก  

กานตาสินี  (  Kantasinee  )  แปลว่า  นางงามผู้เป็นที่รัก  

กนิษฐ์สินี  (  Kanissinee  )  แปลว่า  น้องนางงาม  ,  น้องผู้มีผิวขาว  

กนิฏฐ์สินี  (  Kanitsinee  )  แปลว่า  น้องผู้มีผิวขาว  ,  น้องนางงาม  

กนิฎฐ์สินี  (  Kanidsinee  )  แปลว่า  น้องผู้มีผิวขาว  ,  น้องนางงาม  

กนาสินี  (  Kanasinee  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้มีผิวขาว  

กัญญาสินี  (  Kanyasinee  )  แปลว่า  นางงามผู้มีผิวขาว  

กันยาสินี  (  Kanyasinee  )  แปลว่า  นางงามผู้มีผิวขาว  

กัลยาสินี  (  Kanlayasinee  )  แปลว่า  นางงามผู้มีผิวขาว  

เขมสินี  (  Khemmasinee  )  แปลว่า  นางงามผู้พ้นภัย  

ขนิษฐ์สินี  (  Khanissinee  )  แปลว่า  น้องผู้มีผิวขาว  

ขนิฏฐ์สินี  (  Khanitsinee  )  แปลว่า  น้องผู้มีผิวขาว  

ขนิฎฐ์สินี  (  Khanidsinee  )  แปลว่า  น้องผู้มีผิวขาว  

เครือสินี  (  Kruasinee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีผิวขาว  ,  นางงามผู้เป็นเชื้อสาย  

จารุสินี  (  Jarusinee  )  แปลว่า  นางงามผู้น่ารัก  ,  ผู้มีผิวขาวงาม  

จุฑาสินี  (  Jutasinee  ,  Juthasinee  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง  ,  นางงามที่สุด  

จิตราสินี  (  Jittrasinee  )  แปลว่า  นางผู้งดงามยิ่ง  

จิรสินี  (  Jirasinee  )  แปลว่า  นางงามผู้ยั่งยืน  

จันทราสินี  (  Jantrasinee  )  แปลว่า  นางงามดั่งดวงจันทร์  

ชนาสินี  (  Chanasinee  )  แปลว่า  นางผู้มีผิวขาว  ,  นางงาม  

ชามาสินี  (  Chamasinee  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีผิวขาว  

ชไมสินี  (  Chamaisinee  )  แปลว่า  นางงามทั้งคู่  

ชุติสินี  (  Chutisinee  )  แปลว่า  นางงามผู้รุ่งเรือง  

ฐิติสินี  (  Thitisinee  )  แปลว่า  นางงามผู้ดำรงอยู่  

ณัฐสินี  (  Nattasinee  )  แปลว่า  นางงามผู้เป็นนักปราชญ์  

ณัฏฐ์สินี  (  Nattasinee  )  แปลว่า  นางงามผู้เป็นนักปราชญ์  

ดนุชาสินี  (  Danuchasinee  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีผิวขาว  

ดนยาสินี  (  Danayasinee  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีผิวขาว  

ดาราสินี  (  Darasinee  )  แปลว่า  นางงามดั่งดวงดาว  

ดาริกาสินี  (  Darikasinee )  แปลว่า  นางงามดั่งดวงดาว  

ทิพย์สินี  (  Tipsinee  ,  Thipsinee  )  แปลว่า  นางงามเป็นของเทวดา 

ทิชาสินี  (  Tichasinee  )  แปลว่า  นางงาม  

ธนาสินี  (  Tanasinee  )  แปลว่า  นางงามผู้มีทรัพย์สิน  

ธิดาสินี  (  Tidasinee  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีผิวขาว  

ธีรสินี  (  Teerasinee  )  แปลว่า  นางงามผู้เป็นนักปราชญ์  

นันทสินี  (  Nantasinee  )  แปลว่า  นางงามผู้มีความยินดี  

นภาสินี  (  Napasinee  )  แปลว่า  นางฟ้า  

นัดดาสินี  (  Naddasinee  )  แปลว่า  หลาน (  ลูกของลูก  )  ผู้มีผิวขาว  

นุชสินี  (  Nuchsinee  )  แปลว่า  น้องผู้มีผิวขาว  

ประไพสินี  (  Prapaisinee  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง  

ประภาสินี  (  Prapasinee  )  แปลว่า  นางงามผู้มีแสงสว่าง  

ปิยสินี  (  Piyasinee  )  แปลว่า  นางงามผู้เป็นที่รัก  

ปรียาสินี  (  Preeyasinee  )  แปลว่า  นางงามผู้เป็นที่รัก  

ผกาสินี  (  Phakasinee  )  แปลว่า  นางงามดั่งดอกไม้  

พัชรสินี  (  Patcharasinee  )  แปลว่า  นางงามดั่งเพชร  

พิมลสินี  (  Pimolsinee  ,  Pimonsinee  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง  

พิชญาสินี  (  Pitchayasinee  )  แปลว่า  นางงามผู้เป็นนักปราชญ์  

พิสุทธิสินี  (  Pisuttisinee  )  แปลว่า  นางงามผู้หมดจด  

ภัทรสินี  (  Pattarasinee  )  แปลว่า  นางงามผู้น่ารัก  

ภัสราสินี  (  Passarasinee  )  แปลว่า  นางงามผู้มีแสงสว่าง  

มุทิตาสินี  (  Mutitasinee  )  แปลว่า  นางผู้มีความยินดีในลาภยศสรรเสริญสุขของผู้อื่น  

เยาวสินี  (  Yaowasinee  )  แปลว่า  นางงาม  

รัตนาสินี  (  Rattanasinee  )  แปลว่า  นางแก้ว  

รำไพสินี  (  Rampaisinee  )  แปลว่า  นางงามดั่งดวงตะวัน  

รุจิราสินี  (  Rujirasinee  )  แปลว่า  นางงามผู้รุ่งเรือง  

ลดาสินี  (  Ladasinee  )  แปลว่า  นางงามผู้เป็นเชื้อสาย  

วัลยาสินี  (  Wanlayasinee  )  แปลว่า  นางงามผู้เป็นเชื้อสาย  

วิภาสินี  (  Wipasinee  ,  Vipasinee  )  แปลว่า  นางงดงามยิ่ง  

วิมลสินี  (  Wimolsinee  ,  Vimolsinee  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง  

ลักขณาสินี  (  Lakkhanasinee  )  แปลว่า  นางงามผู้มีลักษณะดี  

ลักษณาสินี  (  Laksanasinee  )  แปลว่า  นางงามผู้มีลักษณะดี  

โศภาสินี  (  Sopasinee  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง  

โสภาสินี  (  Sopasinee  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง  

สกาวสินี  (  Sakaosinee  )  แปลว่า  นางงามผู้สะอาด  

สุธาสินี  (  Sutasinee  )  แปลว่า  เทวดาผู้หญิง  

สิริสินี  (  Sirisinee  )  แปลว่า  นางงามผู้มีความเจริญ 

อำไพสินี  (  Ampaisinee  )  แปลว่า  นางงามผู้สุกใส  ,  นางงามยิ่ง  

อาภาสินี  (  Arpasinee  )  แปลว่า  นางงามผู้มีแสงสว่าง   

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ