ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า นลินี

           ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า นลินี มีดังนี้  อาทิเช่น  

นลินี  (  Nalinee  )  แปลว่า  หมู่ดอกบัว  ,  สระบัว  

นลินีกุล  (  Nalineekul  ,  Nalineekun  )  แปลว่า  เชื้อสายหมู่ดอกบัว  ,  เชื้อสายบัว  

นลินีกานต์  (  Nalineekan  )  แปลว่า  หมู่ดอกบัวอันเป็นที่รัก  

นลินีกนก  (  Nalineekanok  )  แปลว่า  หมู่ดอกบัวทอง  

นลินีพัชร์  (  Nalineepach  )  แปลว่า  หมู่ดอกบัวเพชร  

นลินีทิพย์  (  Nalineetip  ,  Nalineethip  )  แปลว่า  หมู่ดอกบัวเป็นของเทวดา  

นลินีนาฏ  (  Nalineenat  )  แปลว่า  นางงามดั่งบัว  

นลินีนาถ  (  Nalineenath  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่งดั่งหมู่ดอกบัว  

นลินีพันธุ์  (  Nalineepan  )  แปลว่า  เชื้อสายหมู่ดอกบัว  

นลินีพรรณ  (  Nalineepan  )  แปลว่า  ความงามแห่งหมู่ดอกบัว  

นลินีพร  (  Nalineeporn  )  แปลว่า  หมู่ดอกบัวนำสุขมาให้  

นลินีภัทร์  (  Nalineepat  )  แปลว่า  หมู่ดอกบัวงาม  

นลินีภัสร์   (  Nalineepas  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งหมู่ดอกบัว  

นลินีภรณ์  (  Nalineeporn  )  แปลว่า  ผู้มีหมู่ดอกบัวเป็นเครื่องประดับ  

นลินีมาศ  (  Nalineemas  )  แปลว่า  หมู่ดอกบัวทอง  

นลินีรัตน์  (  Nalineerat  )  แปลว่า  หมู่ดอกบัวแก้ว  

นลินีลดา  (  Nalineelada  )  แปลว่า  เชื้อสายหมู่ดอกบัว  

นลินีวรรณ  (  Nalineewan  )  แปลว่า  ความงามแห่งหมู่ดอกบัว  

นลินีวัลย์  (  Nalineewal  ,  Nalineewan  )  แปลว่า  เครือเถาหมู่ดอกบัว  ,  เชื้อสายดอกบัว  

เครือนลินี  (  Kruanalinee  )  แปลว่า  เชื้อสายหมู่ดอกบัว  

จารุนลินี  (  Jarunalinee  )  แปลว่า  หมู่ดอกบัวงาม  

จิรนลินี  (  Jiranalinee  )  แปลว่า  หมู่ดอกบัวอันยั่งยืน  

ชุตินลินี  (  Chutinalinee  )  แปลว่า  ความสว่างไสวแห่งหมู่ดอกบัว  

ฐิตินลินี  (  Thitinalinee  )  แปลว่า  หมู่ดอกบัวดำรงอยู่  

ดุจนลินี  (  Dujnalinee  )  แปลว่า  เหมือนหมู่ดอกบัว  

ผกานลินี  (  Phakanalinee  )  แปลว่า  ดอกบัว  

พิมพ์นลินี  (  Pimnalinee  )  แปลว่า  รูปหมู่ดอกบัว  

เพียงนลินี  (  Piangnalinee  )  แปลว่า  เหมือนหมู่ดอกบัว  

เพ็ญนลินี  (  Pennalinee  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยหมู่ดอกบัว  

พิศนลินี  (  Pisnalinee  )  แปลว่า  หมู่ดอกบัวงาม  

ภัคนลินี  (  Pakkanalinee  )  แปลว่า  หมู่ดอกบัวแห่งความโชคดี  

มณีนลินี  (  Maneenalinee  )  แปลว่า  หมู่ดอกบัวแก้ว  

ยลนลินี  (  Yolnalinee  ,  Yonnalinee  )  แปลว่า  มองดูหมู่ดอกบัว  

ลดานลินี  (  Ladanalinee  )  แปลว่า  เชื้อสายหมู่ดอกบัว  

สกาวนลินี  (  Sakaonalinee  )  แปลว่า  หมู่ดอกบัวขาว  

สิรินลินี  (  Sirinalinee  )  แปลว่า  ความงามแห่งหมู่ดอกบัว  

สุทธินลินี  (  Suttinalinee  )  แปลว่า  หมู่ดอกบัวงาม  

สุนลินี  (  Sunalinee  )  แปลว่า  หมู่ดอกบัวงาม  

สุวนลินี  (  Suwanalinee  )  แปลว่า  หมู่ดอกบัวงาม  

อาภานลินี  (  Arpanalinee  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งหมู่ดอกบัว  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์